Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Кандидати економічних наук/Кандидаты экономических наук/Ph.D. in Economics (53)

Бабій Леся Іванівна

Доцент кафедри «Бухгалтерського обліку» Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Балан Алла Аліджанівна

Доцент кафедри «Обліку, аналізу і аудиту» Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету

Бондар Тетяна Анатоліївна

Доцент кафедри «Бухгалтерського обліку» Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Верига Юстина Андріївна

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Веріга Ганна Володимирівна

Доцент кафедри обліку і аудиту Донецького державного університету управління

Волкова Ніна Анатолієвна

Доцент кафедри економічного аналізу Одеського національного економічного університету

Волчек Руслан Миколайович

Доцент кафедри економічного аналізу Одеського національного економічного університету.

Гайдаєнко Ольга Миколаївна

Доцент кафедри економічного аналізу Одеського національного економічного університету

Герасимович Інна Анатоліївна

Доцент кафедри «Бухгалтерського обліку» Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Грицак Неля Юріївна

Директор Коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних організаціях та економічного аналізу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (за сумісництвом).

Сторінка 1 з 6