Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Доктори економічних наук/Доктора экономических наук/Doctor of Science, Economics (40)

Євдокимов Віктор Валерійович

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку Житомирського державного технологічного університету

Бауліна Тетяна Володимирівна

Завідувач кафедри «Міжнародної економіки» Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, м. Київ

Бенько Микола Миколайович

Професор кафедри «Фінансового аналізу і контролю» КНТЕУ

Березін Олександр Вікторович

Професор, завідувач кафедри економіки підприємства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Бондар Валерій Петрович

Керуючий Партнер міжнародної аудиторської компанії «HLB Ukraine», провідний науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (ННЦ «ІАЕ»)

Герасимович Анатолій Михайлович

Професор кафедри «Менеджменту банківської діяльності» Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гуцайлюк Зіновій Володимирович

Професор кафедри обліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету.

Гушко Сергій Володимирович

Декан обліково-економічного факультету, завідувач кафедри економіки та стратегії підприємств Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет».

Діордіца Станіслав Григорович

Професор кафедри «Економічної кібернетики» в Одеському національному економічному університеті

Давидюк Тетяна Вікторівна

Професор кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Сторінка 1 з 4