Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Діордіца Станіслав Григорович

ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

25.11.1938 р.  

ОСВІТА:

1959 – Одеський Одеський кредитно-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік», кваліфікація бухгалтер-економіст

1966 – кандидат економічних наук

1969 – доцент (кафедри Обчислювальні машини та механізація обчислювальних робіт)

1983 – доктор економічних наук (зі спеціальності «Механізація обробки економічної інформації»)

ОСТАННЄ МІСЦЕ РОБОТИ:

З 1972 року по теперішній час – професор кафедри «Економічної кібернетики» в Одеському національному економічному університеті.

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Питання комплексної механізації облікової інформації сільськогосподарських підприємств – 1966.

ДОКТОРСЬКА  ДИСЕРТАЦІЯ:

Проблеми організації інтегрованої інформаційної системи управління агропромисловим комплексом району – 1983.

МОНОГРАФІЇ:

 • Інформація в управлінні сільськогосподарським виробництвом 1979
 • Інноваційні інформаційно – комунікаційні технології забезпечення якості вищої освіти (у співавторстві) 2012р.
 • Моделі оцінки та аналізу складних соціально – економічних систем, 2013р.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

(в тому числі за останні 5 років):

 • Автоматизовані системи обробки обліково – аналітичної інформації, 1992р. (у співавторстві).
 • Облік та аналіз витрат на виробництво при машинній обробці інформації, 1978р. (у співавторстві).
 • Інформація для економістів, Київ, 2003р.

Автор двох свідоцтв на винаходи.

ЗАХИЩЕНІ АСПІРАНТИ:

 • Гострік А.М.
 • Шурупов Ю.Г.
 • Глаголєв Ю.Г.
 • Брайчева Т.В.
 • Юлдашев А.
 • Мацкив Е.И.
 • Ивашко Л.М.
 • Падухевич Е.В.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з проблем секторіального розвитку та підприємництва.
 • Член секції економічної кібернетики науково – методичної комісії з економічної освіти МОН України.
 • Член редколегії наукового збірника ОНЕУ.
вгору