Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Балан Алла Аліджанівна

ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

07.10.1981 р. — м. Одеса, Україна

ОСВІТА:

2003 р. — Одеський національний політехнічний університет  за спеціальністю «Облік і аудит»  з кваліфікацію магістра;

2013 р. — кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»).

ОСТАННЄ МІСЦЕ РОБОТИ:

З 2013 р. по теперішній час — доцент кафедри «Обліку, аналізу і аудиту» Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

Економічний інструментарій контролювання діяльності та розвитку енергопостачального підприємства  — 2012 р.

МОНОГРАФІЇ:

 • Балан А.А. Економічний інструментарій узгодженого контролювання діяльності та розвитку енергопостачального підприємства: монографія / А.А. Балан, С.В. Філиппова. – Донецьк: видавництво "Ноулідж" (донецьке відділення), 2013. – 181с.
 • Балан А.А. Організаційно-методичне забезпечення фінансово-господарського контролю на прикладі енергопостачальних підприємств: теорія і практика: монографія / С.В. Філиппова, А.А. Балан. – Одеса: ОНПУ, видавництво "ВМВ", 2011. – 272с.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ – 55 публ., в т.ч. за останні 5 років:

 • Балан А.А. Контроль діяльності енергопостачального підприємства як основа його цілеспрямованого розвитку / А.А. Балан // Пр. Одес. політехн. ун-ту: наук. та наук.-вироб. зб. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (41). – С. 352-356.
 • Балан А.А. Методичні підходи щодо формування інформаційно-аналітичного забезпечення системи внутрішнього контролю енергокомпанії / А.А. Балан, С.В. Філиппова // Економіст. – 2012. – № 1 (303). – С. 24-28.
 • Балан А.А. Концепція та модель узгодженого контролювання економічної діяльності і розвитку енергопостачального підприємства [Електронний ресурс] / А.А. Балан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2012. – №2 (3). – С. 22-29. – Режим доступу: http://www.economics.opu.ua/n3.html.
 • Балан А.А. Оцінювання альтернатив розвитку підприємства на базі методів нечіткої математики: методичний підхід / А.А. Балан //Зб. наук.пр. ЛНТУ: Серія «менеджмент». – Луцьк, 2012. – Вип. 9(34) Ч І. – С.29-24.
 • Балан А.А. Уточнення визначення дефініції та економічного змісту категорії «Фінансово-господарський контроль» / С.В. Філиппова, А.А. Балан  // Пр. Одес. політехн. ун-ту: наук. та наук.-вироб. зб. – Одеса, 2011. – Вип. 3 (37). – С. 94-103.
 • Атабаєва А.А. Класифікаційна модель внутрішнього економічного контролю підприємства як основа формування його змісту. / А.А. Атабаєва // Тр. Одес. политехн. ун-та: науч. и произв.-практ. сб. – Одесса, 2009. – Вып. 1(31). – С. 208-211.
 • Атабаєва А.А. Побудова системи внутрішнього контролю інвестиційних процесів вітчизняних підприємств / О.С. Балан, К.В. Ковтуненко, А.А. Атабаєва // Тр. Одес. политехн. ун-та: науч. и произв.-практ. сб. – Одесса, 2010. – Вып. 1(33) – 2(34). – С. 268-271.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 • Проблематика контролю діяльності і розвитку підприємств.
 • Організація і методика аудиту промислових підприємств.
 • Проблеми розвитку державного фінансового контролю.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЧЛЕНСТВО:

Консультант КНЦ «Політех-Консалт» Одеського національного політехнічного університету.

вгору