Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Гайдаєнко Ольга Миколаївна

ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

31.10.1969 - м. Одеса, Україна (УРСР)

ОСВІТА:

1990 – Одеський інститут народного господарства, обліково-економічний факультет за спеціальність - бухгалтерський облік та АГД, кваліфікація - економіст

2008 – кандидат економічних наук (зі спеціальності економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).

2011 – доцент (кафедра економічного аналізу)

ОСТАННЄ МІСЦЕ РОБОТИ:

З 1992-2011 рік – викладач, з 2011 року – доцент кафедри економічного аналізу Одеського національного економічного університету.

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Управління розвитком та формуванням рекреаційних територій -2008 р.

МОНОГРАФІЇ:

 • Сучасний економічний аналіз діяльності господарюючих суб’єктів / За редакцією к.е.н., проф. О.П. Крижанівської, проф. А.В. Сосновського. – Одеса:, 2008. – 232с. (ст. 177-190).
 • Сучасні проблемі розвитку економічного аналізу як інструменту ефективності діяльності/ за редакцією к.е.н., доц. Н.А.Волкової, Одеса.; 2012. – 236с. (ст. 88-106).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

(в тому числі за останні 5 років):

 • Економічний аналіз. Збірник практичних завдань: [навч. посіб.] / За редакцією: О.П. Крижанівської, А.В. Сосновского. – Одеса, ОДЕУ. - 2003 - 223 с.
 • Стратегічний аналіз. Збірник практичних завдань: [навч. посіб.] / Одеса: ОДЕУ. – 2004 - 108с.
 • Стратегічний аналіз. Навчальний посібник : - Одеса, ОДЕУ.- 2010 - 323с.

==============

 • Гайдаєнко О.М. Аналіз витрат в системі стратегічного управління / Гайдаєнко О.М. // Вісник соціально- економічних досліджень. Збірник наукових праць. Випуск 35 – Одеса: ОДЕУ, 2009. с. 315-322.
 • Гайдаєнко О.М. Аналіз структури витрат в межах технічно можливих комбінацій ресурсів / Гайдаєнко О.М.   // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць.- Дніпропетровськ, ДНУ, 2009, №249, т.ІІІ. – с. 521-529.
 • Гайдаєнко О.М. Концептуальные основы стратегического анализа затрат / Гайдаєнко О.М.    // Матеріали міжн. науково-практичної конференції Болгария, София  21 квітня,2010,Университет национального и мирового хазяйства. - Софія: Студентски град «Христо Ботев», 2010. – С. 281– 285.
 • Гайдаєнко О.М. Прогнозування ринкової частки продукції в умовах стратегічного управління підприємством / Гайдаєнко О.М.     // Вісник соціально- економічних досліджень. Збірник наукових праць.Випуск 40 – Одеса: ОДЕУ, 2010, с.139-145.
 • Гайдаєнко О.М. Обгрунтування виробничого плану підприємства на основі оптимізаційних розрахунків / Гайдаєнко О.М.     //Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ, 2011, № 264, т.VI. – с.643-651.
 • Гайдаєнко О.М. Передумови комплексного аналізу ефективності використання виробничих ресурсів та фінансових результатів / Гайдаєнко О.М. // Вісник ОДЕУ, №229,- Одеса, ОДЕУ, 2011, с.35-43.
 • Гайдаєнко О.М.  Аналіз методик оцінювання банкрутства компаній / Гайдаєнко О.М. // Зб. Матеріалів ІІІ Міжнар.наук.-практ.конф.: Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації,17-18 02.2012р., м. Дніпропетровськ – ДНУ ім. О.Гончара, 2012, с.135-140.
 •  Гайдаєнко О.М.  Стратегічне управління витратами на прикладі підприємств виноградарської галузі Одеського регіону / Гайдаєнко О.М.   // Вісник соціально- економічних досліджень. Збірник наукових праць. Випуск 47 – Одеса: ОНЕУ, 2012, с.139-145
 • Гайдаєнко О.М.  Применение многофакторной модели коэффициента устойчивого роста / Гайдаєнко О.М. //Оценка роли экономических трансформационных процессов при формировании рыночных структур: методологический и практический аспекты: Материалы IX Международной научно-практической конференции,Россия, г.Москва, 9.02.2013. – М.:Аналитический центр «Экономика и финансы»,2013.- с.45-47.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 • Стратегічні напрямки управління конкурентоспроможністю промислового підприємства 
вгору