Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Волчек Руслан Миколайович

ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

19.12.1981 р.- м. Одеса, Україна (УРСР)

ОСВІТА:

2003  -  Одеський державний економічний університет, спеціальність - облік і аудит, кваліфікація – економіст.

2008 – кандидат економічних наук (зі спеціальності економіка та управління підприємствами)

2012 – доцент (кафедра економічного аналізу ОНЕУ)

ОСТАННЄ МІСЦЕ РОБОТИ:

З 2007-2010 рік – викладач, з 2010-2011 рік – старший викладач, з 2011 року – доцент кафедри економічного аналізу Одеського національного економічного університету.

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Розробка варіантів стратегічних змін у системі антикризового управління харчовими підприємствами – 2008 р.

МОНОГРАФІЇ:

 • Волчек Р.М. Стратегія виходу підприємства з кризового стану // Сучасний економічний аналіз діяльності господарюючих суб’єктів: [Монографія] // За ред.О.П. Крижановської, А.В. Сосновського. - Одеса:  Пальміра, 2008. - 232 с. (ст. 81-99).
 • Волчек Р.М. Варіанти інтеграційних зв’язків харчових підприємств та особливості оцінювання їхньої вартості // Сучасні проблеми розвитку економічного аналізу як інструмента ефективності діяльності: [Монографія] // За ред. Н.А. Волкової. - Одеса, 2012. - 236 с.  (ст. 23-43).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

(в тому числі за останні 5 років):

 • Волчек Р.М. Зворотна вертикальна інтеграція як напрямок стратегії розвитку харчопереробних підприємств Одеського регіону / Р.М. Волчек // Зб. наук. пр., серія: економічні науки. - Черкаси: ЧДТУ, 2007. - Вип. 18. - Частина II. - С. 165-169.
 • Волчек Р.М. Ідентифікація сильних та слабких сигналів прояву фінансової кризи на підприємстві / Р.М. Волчек // Вісник соціально-економічних досліджень: зб.наук. пр.- Одеса: ОДЕУ, 2007.- Вип. 25. - С.77-83.
 • Волчек Р.М. Особливості конвертації акцій у процесі проведення реструктуризації підприємства / Р.М. Волчек //  Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук.пр. - Одеса: ОДЕУ, 2007.-Вип. 27. - С. 68-75.
 • Волчек Р.М. Вступление Украины в ВТО: оценка влияния на эффективность хозяйствования предприятий пищевой промышленности / Р.М. Волчек // Деловой журнал Одесской торгово-промышленной палаты. - Одеса, 2008. -  Вип. 2 (14), 3 (15). - С. 22-25.
 • Волчек Р.М. Організаційне регламентування процедур реструктуризації акціонерних підприємств / Р.М. Волчек // Аграрний інформаційний науково-виробничий журнал “Агроінком”- Київ, 2010.- № 4-6. - С.56-65.
 • Волчек Р.М. Реалії застосування методик оцінювання вартості українських підприємств / Р.М. Волчек // Аграрний інформаційний науково-виробничий журнал “Агроінком”- Київ, 2012.- № 1-3. - С.95-103.
 • Волчек Р.М. Теорія рефлексії в дослідженні фінансового стану підприємства / Р.М. Волчек // Аграрний інформаційний науково-виробничий журнал “Агроінком”- Київ, 2012.- № 7-9. - С.62-67.
 • Волчек Р.М. Канонічні кореляції як аналітичний інструмент управління фінансовим станом підприємств харчової промисловості / Р.М. Волчек // Економіка АПК- Київ, 2012.- №11. - С.72-81.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 • Стратегічний та фінансовий аналіз діяльності суб’єктів господарювання;
 • Оцінювання вартості об’єктів у матеріальній формі;
 •  Оцінювання вартості цілісних майнових комплексів;
 • Організаційне регламентування процесів реструктуризації підприємств;
 • Особливості складання звітності підприємств.
вгору