Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Волкова Ніна Анатолієвна

ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

13.01.1961р. – Новосибірська обл., Росія (РФ)

ОСВІТА:

1982 - Ульянівський сільськогосподарський інститут, спеціальність - бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності, кваліфікація – економіст.

1988 – кандидат економічних наук (зі спеціальності економіка праці)

1992 – доцент (кафедра економічного аналізу ОНЕУ)

ОСТАННЄ МІСЦЕ РОБОТИ:

З 1989-1992 рік – викладач, з 1992 року – доцент кафедри економічного аналізу Одеського національного економічного університету.

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Соціально - економічні проблеми відтворення робочої сили сільського господарства – 1988 р.

МОНОГРАФІЇ:

 • Сучасний економічний аналіз діяльності господарюючих суб’єктів/ За редакцією к.е.н., проф. О.П. Крижанівської, проф. А.В. Сосновського. – Одеса:, 2008. – 232 с. (ст.113-128).
 • Сучасні проблемі розвитку економічного аналізу як інструменту ефективності діяльності/ за редакцією к.е.н., доц. Н.А.Волкової, Одеса.; 2012. – 236 с. (ст.106-124).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

(в тому числі за останні 5 років):

 • Економічний аналіз. Збірник практичних завдань: [навч. посіб.] / За ред. А.В.Сосоновського,  Одеса, ОДЕУ. – 2003. – 223 с. (ст. 127-142).
 • Волкова Н.А. Організація та методика економічного аналізу: [навч. посіб.] / Н.А. Волкова, Н.Е. Подвальна. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт. – 2012. – 267 с.
 • Організація та методика економічного аналізу: [навч.посіб.] / За ред. Н.А. Волкової,  Одеса, ОДЕУ. – 2010р. -  348 с. (ст. 3-5; 56-74; 216-251).

==============

 • Волкова Н.А. Особливості діагностики та оцінки імовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств / Н.А. Волкова // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць Вип. 30 – Одеса: ОДЕУ, 2008. – с 78-84 .
 • Волкова Н.А. Оценка рыночной стоимости при реализации стратегии обратной вертикальной интеграции / Н.А. Волкова // ГНУ ВНИИТУСХ РАСХ, Москва: 2009. – с 315-320.
 • Волкова Н.А. Методика сучасного аналізу фінансового стану сільськогосподарських підприємств / Н.А. Волкова // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць Вип. 35 – Одеса: ОДЕУ, 2009.
 • Волкова Н.А. Аналітична оцінка оптимізації фінансових ресурсів  підприємств / Н.А. Волкова // Харківська національна академія міського господарства, Збірник наукових праць № 100 – Харків: 2011. – с 248-252.
 • Волкова Н.А. Особенности оценки финансового состояния сельскохозяйственных предприятий / Н.А. Волкова // Матеріали міжн. науково-практичної конференції Болгария, София  21 квітня,2010,Университет национального и мирового хазяйства. Софія: Студентски град «Христо Ботев», 2010. – С. 277-281.
 • Волкова Н.А.  Аналіз сучасного стану сільськогосподарських підприємств Одеського регіону / Н.А. Волкова // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць Вип. №(42) – Одеса: ОНЕУ, 2011. – с 169-173.
 • Волкова Н.А.  Анализ формирования и использования финансовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий / Н.А. Волкова // Российский международный журнал «Нива Поволжья»,  №8 – Россия, Пенза:, 2011. – с 106-110.
 • Волкова Н.А.  Интегральная оценка инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных предприятий / Н.А. Волкова  // Збірник наукових праць  « Проблемы и перспективы устойчивого развития АПК» -Россия, Саратов:, 2011. – с 61-68.           

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 • теоретичні та методичні засади аналізу виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств.

 

вгору