Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Бондар Тетяна Анатоліївна

ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

19.10.1973р. – смт.Калита, Броварського р-ну, Київської обл., Україна

ОСВІТА:

1996 - Київський державний економічний, факультет економіки в АПК, за спеціальністю облік і аудит.

2005 – кандидат економічних наук (зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз та аудит)

2007 – доцент (кафедри бухгалтерського обліку КНЕУ)

ОСТАННЄ МІСЦЕ РОБОТИ:

З 2007 року доцент кафедри «Бухгалтерського обліку» Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Облік і контроль лізингових процесів: сучасний стан та перспективи розвитку – 2004 р.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

(в тому числі за останні 5 років):

 • Бухгалтерський облік для економістів та правознавців. Навч.посіб. / За заг.ред.Ю.А.Кузьмінського. –К.:КНЕУ 2007. - 648 с.
 • Бухгалтерський фінансовий облік в Україні: навч.посіб. для студентів вищ.навч.закл. / За ред. В.М.Добровського. – К.: А.С.К., 2009. – 976 с. – (Економічна освіта)  – С.119 – 158;
 • Фінансовий облік: Підручник: у 2 ч. ­– Ч.1 / [М.І.Бондар, В.І.Єфименко, Л.Г.Ловінська та ін.]; за заг. ред. М.І.Бондаря та Л.Г.Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 553 с. – С.330-373;
 • Облік і звітність в оподаткуванні підприємств: навч. посіб. / М.І.Бондар, Л.Г.Ловінська, Н.М.Лисенко та ін.: за заг.ред. М.І.Бондаря, Н.М.Лисенко ; передм. Т.І. Єфименко  – К.: ДННУ «Акад. фін. управління, 2012. – 584 с.;
 • Бюджетна і податкова система України у запитаннях та відповідях: навч. посіб. / М.І.Бондар, В.М.Опарін, О.М.Тимченко та ін. ; передм. Т.І. Єфименко  – К.: ДННУ «Акад. фін. управління, 2012. – 336 с.

==============

 • Визнання і оцінка інвестиційної нерухомості (сс.12-15). Журнал «Інвестиції: практика і досвід» м.Київ,  №20. 2009. 0,4\0,2д.а.  у співавторстві Бондар М.І.;
 • Відображення інвестиційної нерухомості  в поточному обліку (сс.9-14). Журнал «Інвестиції: практика і досвід» м.Київ,  №21. 2009. 0,6\0,3д.а.  у співавторстві Бондар М.І.;
 • Облік вибуття інвестиційної нерухомості (сс.18-23). Журнал «Інвестиції: практика і досвід» м.Київ,  №22. 2009. 0,7\0,35д.а.  у співавторстві Бондар М.І.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 • Теорія бухгалтерського обліку
 • Фінансовий облік за МСФЗ
 • Управлінський облік
 • Облік із застосуванням інформаційних технологій

 

вгору