Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Герасимович Інна Анатоліївна

ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

11.07.1967р. - м.Київ, Україна (УРСР)

ОСВІТА:

1988 – Київський інститут народного господарства імені Д.С.Коротченко, спеціальність – бухгалтерський і аналіз господарської діяльності, кваліфікація - економіст.

2000 – кандидат економічних наук (зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз та аудит)

2003 – доцент (кафедра бухгалтерського обліку КНЕУ)

ОСТАННЄ МІСЦЕ РОБОТИ:

З 2003 року доцент кафедри «Бухгалтерського обліку» Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Управлінський облік і функціонально-вартісний аналіз технологічних затрат (на прикладі плодоовочепереробних підприємств України – 2000 р.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

(в тому числі за останні 5 років):

 • А.М. Герасимовича, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов’яз та ін. Навчальний посібник Фінансовий облік у банках – Київ: КНЕУ, 2010. -  с 594. (Герасимович І.А. – п.2.4. с. 105 -108)
 • Аналіз банківської діяльності. Підручник, за ред. д.е.н., професора А.М.Герасимовича, обягом 48.05 др. арк. В т.ч. авторських 5 др.ар. КНЕУ, Київ, 2010.

==============

 • Основи методичних засад облікової політики та їх нормативно-правове регулювання, (сс.31-32), ВІСНИК Житомирського Державного технологічного університету № 1 (59) Економічні науки 2012 / 0,1 д.а. у співавторстві з Бабіч В.В.
 • Облік і аудит діяльності інститутів спільного інвестування, Збірник Бухоблік, аналіз та аудит. Проблеми теорії, методології, організації, Нац. академія статистики обліку та аудиту 2012 / 0,1 д.а у співавторстві з Герасимович А.М., Морозова - Герасимович Н.А.
 • Яким бути аудиту в Україні? (сс. 307-310). Збірник матеріалів 2 Міжнародної науково-практичної конференції 6-7.12.2012. 2013 / 0,1 д.а. у співавторстві з Герасимович А.М., Морозова - Герасимович Н.А.
 • Аудит діяльності ломбардів, (сс. 31-34) Журнал Бухгалтерія в сільському господарстві № 1-2, 2013 / 0,3 д.а. у співавторстві з Герасимович А.М., Морозова - Герасимович Н.А.
 • Особливості обліку інвестиційних операцій недержавного пенсійного фонду (сс. 246-248) Матеріали міжнародної  наукової - практичної конверенції 19-20 квітня 2013 р., 20-ти річчя аудиту Досягнення, проблеми та перспективи розвитку, 2013 / 0,1 д.а. у співавторстві з Герасимович А.М., Недеря Л.В.
 • Облік, аналіз та аудит недержавних пенсійних фондів (сс. 54-59), Журнал Аудитор України № 6(211) 2013 / 0,2 д.а. у співавторстві з Герасимович А.М., Недеря Л.В.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 • Аудит
 • Облік міжнародної економічної діяльності
 • Управлінський облік та  контроль

ЗАХИЩЕНІ АСПІРАНТИ:

2011 – Іванечко Павло Мирославович – к.е.н.

2010 – Білик Інна Анатоліївна – к.е.н.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЧЛЕНСТВО:

 • член Cпілки аудиторів України
вгору