Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Гуцайлюк Зіновій Володимирович

Гуцайлюк-300ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

6.01.1950р. – c. Супранівка Підволочиського району Тернопільської області Україна (УРСР)

ОСВІТА:

1971 – Тернопільський фінансово-економічний інститут, обліково-економічний факультет за спеціальністю Бухгалтерський облік в промисловості.

1977 – кандидат економічних наук (зі спеціальності бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності).

1982 – доцент кафедри бухгалтерського обліку в промисловості Тернопільського фінансово-економічного інституту.

1992 – доктор економічних наук (зі спеціальності бухгалтерський облік та  аналіз господарської діяльності)

1992 – професор кафедри аудиту Тернопільського інституту народного господарства

ОСТАННЄ МІСЦЕ РОБОТИ:

З 2010 року професор кафедри обліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету.

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Удосконалення обліку виробничих витрат і оперативного контролю собівартості продукції в цукровій промисловості – 1977 р.

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ: 

Облік і контроль в управлінні ефективністю виробництва (методологічні та організаційний аспекти на прикладі харчової промисловості) – 1992 р.

МОНОГРАФІЇ:

1. Оперативний контроль затрат в цукробуряковому виробництві/ З.В. Гуцайлюк, М.П. Терещук. - К.: Техніка, 1979. – 54 с.

2. Учет материальных ресурсов в пищевой промышленности. – К.: Техніка, 1983. – 104 с.

3. Учет и контроль эффективности производства в пищевой промышленности/ З.В. Гуцайлюк. – М.: Агропромиздат, 1985. – 120 с.

4. Учет в управлении предприятиями и объединениями пищевой промышленности/ З.В. Гуцайлюк. – М.: Агропромиздат, 1988. – 160 с.

5. Учет и контроль производственных отходов/ З.В. Гуцайлюк. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 80 с.

6. Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспекти / За ред. проф. З.В. Гуцайлюка. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. – 200 с.

7. Облік і контроль у ринковій економіці: елементи концепції/ З.В. Гуцайлюк. – Тернопіль: Крок, 2013. – 176 с.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

(в тому числі за останні 5 років):

1. Аудит/ З.В. Гуцайлюк, Я.В. Мех, М.Т. Щирба. – Тернопіль: Економічна думка, 2002– 190 с.

2. Бухгалтерський облік/ З.В. Гуцайлюк, В.В. Сопко, М.М. Бенько, М.Т. Щирба. – Тернопіль: Астон, 2005. – 496 с.

3. Концептуальні засади моделювання системи бухгалтерського обліку/ З.В. Гуцайлюк// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2008. - № 5. – С. 5-10

4. Економічні ризики в інформаційній системі бухгалтерського обліку/ З.В. Гуцайлюк// Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. - № 7. – С. 8-13.

5. Інформаційна економічна система в управлінні господарюючими суб‘єктами європейських країн: формування єдиних підходів/ З.В. Гуцайлюк, Р.І. Мачуга, В.М. Тарас// Вісник ТНЕУ. – 2010. - № 5. – С.25-32.

6. Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні промисловим виробництвом: рівні формування та напрямки використання/ З.В. Гуцайлюк, Р.І. Мачуга// Вісник Житомирського державного технологічного університету/ Економічні науки. – 2010. - № 3 (53).- С. 70-75.

7. Системи бухгалтерського обліку: критичний аналіз думок економістів/ З.В. Гуцайлюк// Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. - № 4. – С.3-11.

8. Оперативний облік та оперативний економічний аналіз в системі бухгалтерського обліку/ З.В. Гуцайлюк//Галицький економічний вісник. – 2012. - № 2 (35). – С. 166-170.

9. Щодо місця контролю в системі управління господарюючими суб'єктами/ З.В. Гуцайлюк//Незалежний аудитор. – 2012. - № 2. –  С.10-13.

10. Проблеми організації  та методики бухгалтерського обліку у харчових виробництвах/ З.В. Гуцайлюк//Незалежний аудитор – 2013. - № 3. – С. 7-13.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

  • Історія бухгалтерського обліку.
  • Теорія бухгалтерського обліку.
  • Стратегічний менеджмент, облік та аналіз.
  • Фінансовий контроль та аудит.

ЗАХИЩЕНІ АСПІРАНТИ:

1992 - Лучко Михайло Романович, к.е.н. 

1996 - Оленчик Андрій Ярославович, к.е.н.

2000 -  Данилюк Ірина Вадимівна, к.е.н.

2000 -  Прибєга Ігор Євгенович, к.е.н.

2001  - Тріль Світлана Романівна, к.е.н.

2001  -  Трофімова Тетяна Вікторівна, к.е.н.

2002  - Павликівська Ольга Іванівна, к.е.н.

2002 - Кузнецова Світлана Анатоліївна, к.е.н.

2003  - Каплун Оксана Андріївна, к.е.н.

2004  - Тринька Людмила Ярославівна, к.е.н.

2005  - Королюк Тетяна Миколаївна, к.е.н.

2008 -  Марущак Леся Іванівна, к.е.н.

2008  - Вацик Наталія Іванівна, к.е.н.

2013  - Кравчук Наталія Василівна, к.е.н.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЧЛЕНСТВО:

  • Член редколегії науково-практичного журналу «Бухгалтерський облік і аудит".
  • Член редколегії науково-практичного журналу "Галицький економічний вісник".
  • Академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Облік та аудит» з 1995 р.
  • Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій у Тернопільському національному економічному університеті.
вгору