Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних
Республіка Польща/Республика Польша/Republic of Poland

Республіка Польща/Республика Польша/Republic of Poland (1)

Tadeusz Wawak

Від 1994 року до 2014 є керівником Закладу прикладної економіки, який в 2014 році перейменовано на Кафедру прикладної економіки і якості управління Ягелонського університету