Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних
Республіка Македонія/Республика Македония/Republic of Macedonia

Республіка Македонія/Республика Македония/Republic of Macedonia (1)

Фітім Деарі

Факультет бізнесу та економіки, Південно-східний європейський університет, м. Тетово, республіка Македонія