Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

ВЕЛЬМИШАНОВНІ ВЧЕНІ, КАНДИДАТИ ТА ДОКТОРИ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК!

Редакція науково-практичного видання «Незалежний АУДИТОР», як і раніше, сприяє об’єднанню та доступності інформації в науковій сфері.

В рубриці «ВЧЕНІ» з метою популяризації наукових досягнень та наукових інтересів вчених світу ми пропонуємо Вам розмістити інформацію про себе за визначеним форматом шляхом заповнення форми на сторінці «Додати вченого».

Безкоштовно можуть розмістити інформацію у рубриці після реєстрації на сайті:

 1. Доктори економічних наук всіх спеціальностей.
 2. Автори вже опублікованих статей у НПВ «Незалежний АУДИТОР».
 3. Передплатники (в тому числі передплатники PDF-версії журналу).

Повідомляємо, що інформація про вчених на сайті буде подаватися українською, російською та англійською мовами.

Grigoroi Lilia

Birth Day and Place:

22 July, 1970

Bursuc, Camenca Region, Republic of Moldova

Education:

1977 – 1985 – Japca Middle School

 

1985 - 1988 – Moldovan sovkhoz-school (in original “sovhoz-tehnicum”) of planning and economy, Bender
Diploma: Accountant, specialization in “Accounting in Agriculture”

1988 - 1993 – Academy of Economic Studies of Moldova
Diploma: economist, specialization in “Accounting, control and analysis of economic activities in industries”.

1995 – 1998 - Academy of Economic Studies of Moldova, Doctorate
Diploma: PhD in Economics

Scientific Title:

PhD in Economics

Didactic Title:

Associate professor

Professional Experience:

1993 – 2001: Academy of Economic Studies of Moldova, Accounting Department, assistant lecturer, lecturer, senior lecturer, associate professor

2001 – 2013: Academy of Economic Studies of Moldova, Chief of Accounting Department

2013 – 2014: Academy of Economic Studies of Moldova, Chief of Accounting and Auditing Department

2014 – Current: Academy of Economic Studies of Moldova, Dean of Accounting Department

1998 – 2005: University of Finance and Economy, Chief Accountant.

Other Activities:

2008 - 2012: Vice President of  the Auditors Certification Committee of Ministry of Finance of Republic of Moldova;

2012 – Current: President of ACAP RM (Association of Professional Accountants and Auditors of the Republic of Moldova).

2008 - Current: Member of the Scientific Seminar 08.00.12.”Accounting, Audit, and Economic Analysis”

 

Training Courses:

1998: Accounting Reform Project in Republic of Moldova (USAID); International Accounting and Audit Program
2000: Bucharest University of Economic Studies, Romania
2003: University of Nebraska Omaha, USA

2005-2006: World Bank

2009 – 2012: REPARIS,

2012: University „Lucian Blaga” Sibiu, Romania

2013: Bucharest University of Economic Studies, Romania

Language:

Romanian – Native
Russian – Excellent
English – Beginner

Computer

Advanced

Publications

Over 60 Publications, including 12 with didactical scope

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

 • GRIGOROI L.,  POPOVICI A., New aspects of revenues and expenses for construction contracts. In: Economics and Management. Quarterly Journal of the faculty of Management. Volume 6, Issue 3, Biatystok, 2014, p. 375-388, 0,63 c.a. ISBN (online) 2300-0813, ISSN 2080-9646.
 • GRIGOROI L.,  Preocupări intense pentru armonizarea legislației contabilității și auditului și adoptarea acquis-ului comunitar. În: Practici de audit. București, CAFR, nr. 2(6), 2013, p. 10-13. ISBN 9772284669006, ISSN 2284-6697.  
 • GRIGOROI L.,  DUMITRESCU A.C., BUNGET O.C.,  Detecting and reporting the frauds and errors by the auditor. În: Megatrend Review. Serbia. ISSN 1820-4570, vol.6(2) (pp: 279-292) udc: 657.632, 2010, 0,65 c.a.
 • GRIGOROI L. Contabilitatea imobilizărilor retrase din utilizarea curentă și deținute în vederea vânzării. În: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova, ediţia XII-a, / col. de red.: Grigore Belostecinic [et al.] - Chişinău: Editura A.S.E.M., 2014, nr. 1,  p. 313-320, 0,66 c.a. ISBN 978-9975-75-567-2 : 184.44. categoria C.
 • GRIGOROI L. Opţiuni şi politici contabile privind combinările de întreprinderi. În: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova, ediţia XI-a, / col. de red.: Grigore Belostecinic [et al.] - Chişinău: Editura A.S.E.M., 2013, nr. 1,  p. 156-162, 0,62 c.a. ISBN 978-9975-75-567-2 : 184.44. categoria C.
 •  GRIGOROI L. LAZARI L. Reflecţii contabile asupra contractului de administrare fiduciară în cadrul parteneriatului public privat. În: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova, ediţia IX-a / col. de red.: Grigore Belostecinic [et al.] - Chişinău: Editura A.S.E.M., 2011. p. 187-191, 0.40 c.a. ISBN 978-9975-75-567-2 : 184.44. categoria C.
 •  GRIGOROI L., ŢUGULSCHI I.. Majorarea capitalului social prin depunerea activelor materiale pe termen lung importate. În: Contabilitate şi audit. Chişinău:  2008, nr.12, p. 43-46, 0,23 c.a. ISBN 978-9975-9598-1-0, categoria C
 • GRIGOROI L. JALOBĂ L. Contabilitatea decontărilor prin acreditiv. În: Economica. Chişinău: A.S.E.M., 2007, nr. 2 (58), p. 64-66, 0,17 c.a. ISSN 1810-9136, categoria B.
 • GRIGOROI L. BÂRCĂ A. Reflectarea diferenţelor de valoare rezultate din reevaluarea activelor pe termen lung. În: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. Chişinău: A.S.E.M., 2007. Vol. IX, p. 328-335, 0,47 c.a. ISBN 978-9975-75-567-2 : 184.44, categoria C.
 • GRIGOROI L. BALAN I. Contabilitatea uzurii plantaţiilor pomicole pe rod şi perfecţionarea acesteia.  În: Economica. Chişinău: A.S.E.M., 2006, nr. 1, p. 95-100, 0,35 c.a. ISSN 1810-9136, categoria B.
 • GRIGOROI L. Contabilitatea uzurii mijloacelor fixe şi recondiţionările cu fiscalitatea. În: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova.  Chişinău: A.S.E.M., 2006, Vol. IV, p. 417-420, 0,22 c.a. ISBN 978-9975-75-567-2 : 184.44,categoria C.
 • GRIGOROI L. MIHAILĂ S. Contabilitatea subvenţiilor de stat. În: Economica. Chişinău: A.S.E.M., 2005, nr. 1 (149), p. 72-75, 0,2 c.a., ISSN 1810-9136, categoria B.
 • GRIGOROI L. LAZARI L. Evaluarea solvabilităţii societăţilor de asigurări. În: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. Chişinău: A.S.E.M., 2005,Vol. III, p. 303-308, 0,55 c.a. ISBN 978-9975-75-567-2 : 184.44, categoria C.
 • GRIGOROI L. DIMA M. Налоговые последствия маркетинговых услуг оказанных нерезидентами. În: Contabilitate şi audit. Chişinău: 2005, nr. 12, p. 31-33, 0,24 c.a., ISBN 978-9975-9598-1-0, categoria C.
 • GRIGOROI L. BÂRCĂ A. Implicaţiile principiului prudenţei la determinarea rezultatului financiar. În: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova.  Chişinău: A.S.E.M., 2004, Vol. II, p. 314-318, 0,45 c.a. ISBN 978-9975-75-567-2 : 184.44., categoria C.
 • GRIGOROI L. LAZARI L. Constituirea şi contabilitatea fondului măsurilor preventive în societăţile de asigurare. În: Economica. Chişinău: A.S.E.M., 2003, nr. 1, p. 75-78, 0,35 c.a., ISSN 1810-9136,  categoria B.
 • GRIGOROI L. BĂDICU G. Avantajele şi dezavantajele salarizării prin carduri în R.M. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”. Chişinău: USM, 2002, Vol.II. p. 248-250. 0,3 c.a., ISSN 1857-2073, categoria C
 • GRIGOROI L. Cheltuielile generate de cercetările ştiinţifice şi de lucrările experimentale şi de proiectări: active nemateriale sau cheltuieli. În: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. Chişinău: A.S.E.M., 2001, Vol. I, p. 405-407, 0,2 c.a. ISBN 978-9975-75-567-2 : 184.44, categoria C.
 • GRIGOROI L. TCACENCO A. Repartizarea costurilor secţiilor auxiliare. În: Contabilitate şi audit. Chişinău: 1998, nr. 12, p. 42-47, 0,6 c.a., ISBN 978-9975-9598-1-0, categoria C.
 • GRIGOROI L. Metode de analiză a activităţii societăţilor pe acţiuni. În: Economica. Chişinău: A.S.E.M., 1997, nr. 3, p. 14-22, 0,3 c.a., ISSN 1810-9136, categoria B.
 • GRIGOROI L. Contabilitatea acţiunilor proprii răscumpărate. În: Contabilitate şi audit. Chişinău: 1997, nr. 10. p. 19-23, 0,4 c.a., ISBN 978-9975-9598-1-0, categoria C
 • ГРИГОРОЙ Л. ДИМА M.,  о возмещении НДС при продаже оборудования, ранее внесенного в уставный капитал предприятия. În: revista Contabilitate şi audit, ISBN 978-9975-9598-1-0, nr. 10, 2012, p. 26, 0,05 c.a.
 • ГРИГОРОЙ Л. ДИМА M., о праве на возмещение НДС при экспорте товаров через порт „Джюрджюлешть” În: revista Contabilitate şi audit, ISBN 978-9975-9598-1-0, nr. 10, 2012, p.26-27, 0,09 c.a.
 • GRIGOROI L. ДИМА M.,  privind impozitarea cu TVA a spotului publicitar / În: revista Contabilitate şi audit, ISBN 978-9975-9598-1-0, nr. 10, 2012, p. 27-28, 0,04 c.a.
 • GRIGOROI L ДИМА M., privind dreptul la trecerea în cont a TVA în baza facturii fiscale emise în anii precedenţi/  În: revista Contabilitate şi audit, ISBN 978-9975-9598-1-0, nr. 10, 2012, p. 28, 0,04 c.a.
 • GRIGOROI L ДИМА M., privind aplicarea TVA la serviciile de consultanţă prestate nerezidenţilor şi la cheltuielile aferente acestor servicii recuperate de către beneficiar / În: revista Contabilitate şi audit, ISBN 978-9975-9598-1-0, nr. 10, 2012, p. 28-29, 0,07 c. a
 • GRIGOROI L., BUNGET Ovidiu Constantin, UREANA Eusabiu Raducu, MARGEA Romeo. Econometric model with regard to testing the risk of affecting the prudence principle for Romanian listed companies. In: Accounting and Auditing Perspectives. The 2nd edition of the International Conference on October 16 – 18, 2014 at the West university of Timisoara. http://www.filcom.uvt.ro/index.php/AAP/2014/schedConf/presentations
 • ГРИГОРОЙ Л. ДИМА М. Особенности учета последующей оценки основных средств в соответствии с МСФО. În: Экономический рост Республики глобализация,  инновационность, устойчивость. Материалы международной научно-практической конференции. Том 2. Минск, 15-16 май, 2013. стр. 201-203, 0,1 c.a.
 • Grigoroi, L., Ghedrovici O.  Advantages and obstacles on application of IFRS in the Republic of Moldova. În: The persistence of the global economic crisis: causes, implications, solutions. The 19th International Economic Conference at the Lucian Blaga University of Sibiu. România, Sibiu, 2012, pp.387-391, 0,3 c.a.
 • GRIGOROI L. The IFRS in the Republic of Moldova: advantages of applications and obstacles of implementation.  În: Устойчивое развитие экономики международные и национальные аспекты. Материалы международной научно-практической конференции. Новополцк, 25-26 октября 2012, стр. 81-84, 0,2 c.a
 • ГРИГОРОЙ Л. Международные образовательные стандарты IFAC: практика приминения  в Р. Молдова. În: Развитие экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Молдова в системе международной практике. Материалы международной научно-практической конференции. Минск, 18 май, 2010. с.96-97, 0,1 c.a.
 • GRIGOROI L. Contabilitatea si raportarea activelor imobilizate destinate vânzării. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 25-26 septembrie 2009. Chişinău:  ASEM,  2009, p. 324-326, 0,27 c.a.
 • GRIGOROI L. LAZARI L. Semnificaţia profesiei contabile în desfăşurarea afacerii. În: Problemele contabilităţii în contextul integrării Europene: Conferinţa Internaţională din 10-11 noiembrie 2009. Chişinău: ASEM, 2009, p. 176-178, 0,28 с.а.
 • GRIGOROI L. LAZARI L. Abordări privind constatarea şi evaluarea instrumentelor financiare. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: probleme şi soluţii pentru România şi Republica Moldova: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din 26-27 septembrie 2008. Chişinău: ASEM, 2008, vol. II, p. 208-210, 0,21 c.a.
 • GRIGOROI L. Analiza aplicării principiilor contabile. În: Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională  din 28-29 septembrie 2007. Chişinău: ASEM, 2008, p. 0,35 c.a.
 • GRIGOROI L. LAZARI L. Contabilitatea decontărilor întreprinderii cu societăţile de asigurare şi limitele permise ca deduceri în scopuri fiscale. În: Problemele contabilităţii şi auditului în condiţiile globalizării: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională  din 15-16 aprilie 2005. Chişinău: ASEM, 2005, p. 50-52, 0,5 c.a.
 • GRIGOROI L. LAZARI L. Etica profesională şi profesia contabilă. În: Potenţialul competitiv al economiilor naţionale ale României şi Republicii Moldova. Posibilităţi de valorificare pe piaţa internă, europeană şi mondială: Simpozion Ştiinţific Internaţional din 23-25 octombrie 2003. Bucureşti: 2004, Volumul II., p. 314-325, 0,58 c.a.
 • GRIGOROI L. LAZARI L. Contabilitatea cheltuielilor firmelor legate de deschiderea şi întreţinerea paginii WEB. În: Potenţialul competitiv al economiilor naţionale ale României şi Republicii Moldova. Posibilităţi de valorificare pe piaţa internă, europeană şi mondială: Simpozion Ştiinţific Internaţional din 23-25 octombrie 2003. Bucureşti: 2004, Volumul I. p. 983-989, 0,32 c.a.
 • GRIGOROI L. BĂDICU G. Analiza comparativă a contabilităţii anglo-saxone şi continentale. În: Economia românească: prezent şi perspective: Conferinţa  Ştiinţifică Internaţională. Suceava: Editura universităţii „Ştefan cel Mare”, 2003, p. 358-362, 0,35 c.a.
 • GRIGOROI L. Criteriile de evaluare a patrimoniului nematerial şi al potenţialului strategic al întreprinderii. În: Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale: Conferinţa Naţională ştiinţifico-practică din 28-29 noiembrie 2002. Chişinău: AGEPI, 2003, p. 202-209, 0,5 c.a.
 • GRIGOROI L. HAREA R. Unele opinii privind contabilitatea leasingului financiar la finanţator. În: Globalizarea şi educaţia economică universitară: Conferinţa Internaţională Ştiinţifică din 24-27 octombrie. Iaşi: Sedcom Libris, 2002, Volumul II. p. 347-352, 0,5 c.a.
 • GRIGOROI L. ŢURCAN L. Problemele contabilităţii operaţiunilor de cercetare dezvoltare: Simpozionul Internaţional de Ştiinţe economice, SIMPEC din 17-18 mai. Braşov:  2002, p. 270-274, 0,4 c.a.
 • GRIGOROI L. Contabilitatea operaţiilor privind majorarea capitalului propriu. În: Reformele economice în R. Moldova şi România: realizări, tendinţe, probleme: Simpozion Ştiinţific din 24-25 septembrie. Chiţinău: A.S.E.M.,1998, Volumul II. p. 164-166, 0,3 c.a.
 • GRIGOROI L. Perfecţionarea contabilităţii capitalului propriu. În: Politica comercială şi industrială în R. Moldova: Conferinţa Ştiinţifică. Chişinău: A.S.E.M., 1997, p. 312-315, 0,3 c.a.  
 • GRIGOROI L. Raţionamentul contabil: consecvență sau versatilitate. În: Contabilitatea şi auditul în contextul integrării europene: progrese şi aşteptări: Conferinţa  Ştiinţifică Internaţională din 05 aprilie 2013. Chişinău: tip. Crio, 2013,  p. 128-131, 0,25 c.a.
 • GRIGOROI L. ŞELARU M. Valorile şi provocările profesiei contabile. În: Contabilitate: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor: Conferinţa  Ştiinţifică Internaţională din 05 aprilie 2012. Chişinău: ASEM, 2012,  p. 244-249, 0,46 c.a.
 • GRIGOROI L. BUNGET O. Controverse privind politicile de evaluare a activelor. În: Contabilitate: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor: Conferinţa  Ştiinţifică Internaţională din 05 aprilie 2012. Chişinău: ASEM, 2012,  p. 132-137, 0,41 c.a.
 • GRIGOROI L. Abordări contabile asupra contractului de societate în cadrul parteneriatului public privat. În: Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice: Conferinţa  Ştiinţifică Internaţională din 23-24 septembrie 2011. Chişinău: ASEM, 2011, vol. II, p. 260-264, 0,39 c.a.
 • GRIGOROI L.. Parteneriatul public privat de la teorie la practică. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferinţa Internaţională din 24-25 septembrie 2010. Chişinău: ASEM, 2011, vol. II, p. 205-208, 0,40 c.a.
 • GRIGOROI L. Contabilitatea si raportarea activelor imobilizate destinate vânzării. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 25-26 septembrie 2009. Chişinău:  ASEM,  2009, p. 324-326, 0,27 c.a.
 • GRIGOROI L. LAZARI L. Semnificaţia profesiei contabile în desfăşurarea afacerii. În: Problemele contabilităţii în contextul integrării Europene: Conferinţa Internaţională din 10-11 noiembrie 2009. Chişinău: ASEM, 2009, p. 176-178, 0,28 с.а. 4.3. conferinţe  cu participare internaţională
 • GRIGOROI L. DIMA M. Particularităţile creării şi evidenţei provizioanelor conform IFRS. În Lucrări ştiinţifice, Chişinău: UASM, 2010, vol.27, p. 28-33, 0,35 c.a.
 • GRIGOROI L. Situația actuală și posibilități de modernizare a învățământului universitar contabil. În: Predarea disciplinelor de contabilitate, audit și analiză economică în contextul noilor reglementări: Conferinţa naţională didactico-ştiinţifică din 27 februarie 2014. ASEM, Chișinău, 2014, p. 7-10, ISBN 978-9975-75-679-2. – 0,26 c.a. http://ase>.md/files/cont_conf.pdf
 • GRIGOROI L. LAZARI L. Moralitatea, etica si deontologia profesiei contabile: teorie si realitate. În: Filosofia si cinoasterea economica: aspecte teoretice, etice si politice:  Culegere de lucrări ştiinţifice. Ed. ASEM, Chisinau: 2012, p.143-151, 0,4 c.a

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE

 • GRIGOROI L. Cap. 3, 9.3.3, În: Contabilitatea întreprinderii. Chişinău: ed. Cartier, 2011, p.65-126; 340-353, 2,75 c.a. ISBN 978-9975-79-703-0
 • GRIGOROI L. LAZARI L. Bazele contabilităţii. Chişinău: ed. Cartier, 2012, 11 c.a. ISBN 978-9975-79-743-6
 • GRIGOROI L. LAZARI L. şi alţii. Contabilitatea întreprinderii. Capitolul 3 Contabilitatea activelor materiale pe termen lung. Chişinău: Cartier, 2011, p.65-126, 2,22 c.a. ISBN 978-9975-79-703-0
 • GRIGOROI L. LAZARI L. şi alţii. Contabilitatea întreprinderii. subcapitolul 9.3.3 Contabilitatea datoriilor privind decontările cu bugetul, Chişinău: Cartier, 2011, p. 340-353, 0,53 c.a. ISBN 978-9975-79-703-0
 • GRIGOROI L. BÂRCĂ A. Ghid la contabilitatea întreprinderii. Chişinău: ASEM, 2009, 4 c.a. ISBN 978-9975-75-476-7
 • GRIGOROI L. LAZARI L. Bazele teoretice ale contabilităţii, Ediţie revăzută şi completată. Chişinău: Cartier,  2009, 11 c.a. ISBN 978-9975-79-552-4
 • GRIGOROI L. DIMA M. МСФО: Практическое применение для руководителей и главных бухгалтеров.  Chişinău: Universul, 2009, 11 c.a ISBN 978-9975-47-033-9

 

 

вгору