Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

 

ПРОФЕСІЙНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Професійна громадська організація є одним із видів об'єднання громадян.

Об'єднання громадян або кілька таких об’єднань за професійним спрямуванням – це консолідований громадський рух, який складається з окремих, взаємно не підпорядкованих, але взаємодіючих громадських організацій. Вони спрямовують зусилля та енергію громадян однієї професії на творчу діяльність і тим самим знижують соціальну напругу в суспільстві, що, безумовно, має позитивний ефект.

У демократичному суспільстві позитивний ефект досягається лише тоді, коли, по-перше, існує «критична маса» недержавних неприбуткових організацій, здатних впливати на хід професійних та суспільних процесів, і, по-друге, коли переважна більшість громадських організацій не є антагоністами у досягненні своєї мети.

Дуже часто професійні громадські організації називають «аналітичними центрами» або «мозковими центрами», які створюють основу демократичного громадянського суспільства і є вирішальним стабілізуючим фактором, гарантом демократичного шляху розвитку.

Слід зазначити, що для проведення досліджень професійні громадські організації залучають широке коло висококваліфікованих експертів, а тому їх «інтелектуальний продукт» вирізняється високим науково-практичним рівнем. Все більш широкого застосування набирає некомерційне партнерство між професійними громадськими організаціями, бізнесом, вищими навчальними закладами та державними службовцями всіх рівнів, і це є значним кроком демократичного громадського руху у втіленні провідних професійних інтересів суспільства в державні регламенти!

Сподіваємося, що у діяльності професійних українських громадських організацій, безпосередньо пов’язаних з бухгалтерським обліком та аудитом, відбуватимуться консолідуючі процеси для розвитку бухгалтерського обліку, аудиту, судово-економічної експертизи в Україні та, відповідно, державного їх регулювання, що вони таки наберуть «критичну масу» і будуть здатні реально впливати на хід професійних та суспільних процесів.

Професійні громадські організації України мають відігравати важливу роль у процесі формування цілісної і гармонійної системи цінностей – особистості, колективу, суспільства. Особливе місце відводиться об’єднанню професіоналів, об’єднанню їх інтелектуального потенціалу та творчих можливостей задля проведення моніторингу та пошуку варіантів вирішення наявних економічних та суспільних проблем.

Международная общественная организация Совет независимых бухгалтеров и аудиторов (СНБА)

Совет независимых бухгалтеров и аудиторов (СНБА) - неприбыльная организация, созданная с целью объединения усилий бухгалтеров и аудиторов для содействия реформированию и развитию бухгалтерского учета и аудита в Украине с учетом процессов Европейской интеграции, усовершенствования налогового законодательства и защите законных профессиональных, социальных и других общих интересов своих членов.

Основными принципами СНБА являются: приоритет общественных интересов, независимость, профессионализм, демократичность, законность, равноправие членов, добровольность, справедливость, прозрачность и открытость.

Основными заданиями CНБА является содействие относительно:

  • гармонизации украинского законодательства с законодательством Европейского Союза и его реформирование с использованием опыта развитых демократических государств;
  • участию в формировании и выполнении национальной программы социально-экономического развития, осуществления сотрудничества, с органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и/или физическими лицами как на территории Украины, так и за ее пределами по вопросам, которые относятся к цели Совета;
  • профессионального развития бухгалтеров и аудиторов и распространение этических стандартов поведения среди профессионального сообщества;
  • совершенствование системы подготовки и повышения квалификации бухгалтеров и аудиторов;
  • обеспечение членов Совета необходимыми видами учебной, информационной, консультативной и другими услугами;
  • повышение правовой культуры и правосознания бухгалтеров и аудиторов, повышению роли профессии бухгалтера и аудитора в обществе, развитию рынка бухгалтерских и аудиторских услуг в Украине;
  • защите законных прав и интересов членов Совета и укрепления существующей правовой нормы относительно правовой защищенности бухгалтеров, аудиторов и членов Совета.

http://rnba.com.ua/

 
Фактический адрес:
 
Украина, Киев, 04053
Переулок Бехтеревский 4В, 2-й этаж
Тел: +380 44 482 28 58
Факс: +38 044 500 87 89
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Юридический адрес:
 
Украина, Киев, 01054
ул. Воровского, 29Е, офис 10
вгору