Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

 

ПРОФЕСІЙНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Професійна громадська організація є одним із видів об'єднання громадян.

Об'єднання громадян або кілька таких об’єднань за професійним спрямуванням – це консолідований громадський рух, який складається з окремих, взаємно не підпорядкованих, але взаємодіючих громадських організацій. Вони спрямовують зусилля та енергію громадян однієї професії на творчу діяльність і тим самим знижують соціальну напругу в суспільстві, що, безумовно, має позитивний ефект.

У демократичному суспільстві позитивний ефект досягається лише тоді, коли, по-перше, існує «критична маса» недержавних неприбуткових організацій, здатних впливати на хід професійних та суспільних процесів, і, по-друге, коли переважна більшість громадських організацій не є антагоністами у досягненні своєї мети.

Дуже часто професійні громадські організації називають «аналітичними центрами» або «мозковими центрами», які створюють основу демократичного громадянського суспільства і є вирішальним стабілізуючим фактором, гарантом демократичного шляху розвитку.

Слід зазначити, що для проведення досліджень професійні громадські організації залучають широке коло висококваліфікованих експертів, а тому їх «інтелектуальний продукт» вирізняється високим науково-практичним рівнем. Все більш широкого застосування набирає некомерційне партнерство між професійними громадськими організаціями, бізнесом, вищими навчальними закладами та державними службовцями всіх рівнів, і це є значним кроком демократичного громадського руху у втіленні провідних професійних інтересів суспільства в державні регламенти!

Сподіваємося, що у діяльності професійних українських громадських організацій, безпосередньо пов’язаних з бухгалтерським обліком та аудитом, відбуватимуться консолідуючі процеси для розвитку бухгалтерського обліку, аудиту, судово-економічної експертизи в Україні та, відповідно, державного їх регулювання, що вони таки наберуть «критичну масу» і будуть здатні реально впливати на хід професійних та суспільних процесів.

Професійні громадські організації України мають відігравати важливу роль у процесі формування цілісної і гармонійної системи цінностей – особистості, колективу, суспільства. Особливе місце відводиться об’єднанню професіоналів, об’єднанню їх інтелектуального потенціалу та творчих можливостей задля проведення моніторингу та пошуку варіантів вирішення наявних економічних та суспільних проблем.

Громадська організація «Незалежна науково-дослідна експертна спілка»

Громадська організація «Незалежна науково-дослідна експертна спілка» є самоврядною професійною громадською організацією, яка об’єднує на добровільних засадах судових експертів, юристів, економістів та інших фахівців на основі спільності інтересів своїх Членів для реалізації мети та завдань.

Організація створена з метою забезпечення захисту законних прав та інтересів своїх Членів, об’єднання зусиль для реформування та розвитку матеріального та соціального забезпечення судових експертів, сприяння вдосконаленню нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності, з метою створення умов для належного та ефективного експертного забезпечення правосуддя.

Завданнями Організації є:

  • Сприяння гармонізації українського законодавства, яке регулює судово-експертну діяльність, з законодавством Європейського Союзу та його реформуванню з використанням досвіду розвинених демократичних держав.
  • Співробітництво з органами державної влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами з питань, що відносяться до мети Організації.
  • Сприяння професійному розвитку судових експертів та поширенню етичних стандартів поведінки серед професійної спільноти.
  • Сприяння вдосконаленню системи підготовки та підвищення кваліфікації судових експертів.
  • Забезпечення Членів Організації необхідними видами навчальних, інформаційних, консультаційних та інших послуг.
  • Сприяння підвищенню правової культури та правосвідомості судових експертів.
  • Сприяння підвищенню ролі судових експертів у кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному процесі.
  • Сприяння розвитку ринку послуг судових експертів.
  • Забезпечення захисту законних прав та інтересів членів Організації та зміцнення існуючих правових норм щодо правової захищеності судових експертів.

nndes.org.ua

Адреса:
01004, Київ, вул. Горького, 23В
Показати на карті

Телефони:
(044) 501-02-01, (044) 287-42-97

Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

вгору