Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

 

ПРОФЕСІЙНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Професійна громадська організація є одним із видів об'єднання громадян.

Об'єднання громадян або кілька таких об’єднань за професійним спрямуванням – це консолідований громадський рух, який складається з окремих, взаємно не підпорядкованих, але взаємодіючих громадських організацій. Вони спрямовують зусилля та енергію громадян однієї професії на творчу діяльність і тим самим знижують соціальну напругу в суспільстві, що, безумовно, має позитивний ефект.

У демократичному суспільстві позитивний ефект досягається лише тоді, коли, по-перше, існує «критична маса» недержавних неприбуткових організацій, здатних впливати на хід професійних та суспільних процесів, і, по-друге, коли переважна більшість громадських організацій не є антагоністами у досягненні своєї мети.

Дуже часто професійні громадські організації називають «аналітичними центрами» або «мозковими центрами», які створюють основу демократичного громадянського суспільства і є вирішальним стабілізуючим фактором, гарантом демократичного шляху розвитку.

Слід зазначити, що для проведення досліджень професійні громадські організації залучають широке коло висококваліфікованих експертів, а тому їх «інтелектуальний продукт» вирізняється високим науково-практичним рівнем. Все більш широкого застосування набирає некомерційне партнерство між професійними громадськими організаціями, бізнесом, вищими навчальними закладами та державними службовцями всіх рівнів, і це є значним кроком демократичного громадського руху у втіленні провідних професійних інтересів суспільства в державні регламенти!

Сподіваємося, що у діяльності професійних українських громадських організацій, безпосередньо пов’язаних з бухгалтерським обліком та аудитом, відбуватимуться консолідуючі процеси для розвитку бухгалтерського обліку, аудиту, судово-економічної експертизи в Україні та, відповідно, державного їх регулювання, що вони таки наберуть «критичну масу» і будуть здатні реально впливати на хід професійних та суспільних процесів.

Професійні громадські організації України мають відігравати важливу роль у процесі формування цілісної і гармонійної системи цінностей – особистості, колективу, суспільства. Особливе місце відводиться об’єднанню професіоналів, об’єднанню їх інтелектуального потенціалу та творчих можливостей задля проведення моніторингу та пошуку варіантів вирішення наявних економічних та суспільних проблем.

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (ФАБФ АПКУ)

zhuk

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

Жук Валерій Миколайович

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, заслужений діяч науки і техніки України

Голова Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

__________________________________________________

03127, м Київ, вул. Героїв Оборони 10а, 1 оф.

Тел. (044) 219-00-44; 219-00-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

web: www.faaf.org.ua

faaf

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (ФАБФ АПКУ) - всеукраїнська професійна громадська організація. Створена 11 липня 2003 року на базі науково-методичної Ради з питань обліку, звітності та аудиту в АПВ, що діяла при Міністерстві сільського господарства і продовольства України з 1992 року.

Головною метою ФАБФ АПКУ є об’єднання зусиль членів Федерації для сприяння розвитку та підвищення статусу професій бухгалтера та фінансиста, сприяння розробці нових і вдосконаленню діючих механізмів організації та методології фінансів, бухгалтерського обліку, контролю та аудиту в агропромисловому виробництві.

 Основні завдання Федерації:

  • методичне забезпечення обліку, фінансів, оцінки, звітності та аудиту в галузях АПК;
  • координація наукових досліджень з проблем бухгалтерського обліку, оцінки, фінансів, звітності та аудиту, комп’ютеризації облікових робіт, сприяння впровадження в практику результатів наукових досліджень;
  • методичне забезпечення підготовки та перепідготовки кадрів, створення системи професійного навчання, сертифікація своїх членів за міжнародними стандартами обліку та звітності;
  • створення в аграрних регіонах інформаційно-довідкової мережі з питань обліку, фінансів, звітності, податків і права;
  • організація співпраці з вітчизняними та закордонними об’єднаннями фінансистів, бухгалтерів і аудиторів, міжнародними проектами.

З 2009 року Федерація є дійсним членом Євразійської Ради Сертифікованих Бухгалтерів і Аудиторів (ЄРСБА), яка має статус офіційної регіональної групи Міжнародної Федерації Бухгалтерів ("official regional grouping of IFAC").

Для виконання завдань з розвитку професійної освіти Федерацією створений у 2008 році "Інститут обліку і фінансів", що проводить навчання за програмами професійної сертифікації (САРА, CAPS, CAP/CIPA, DipIFR АССА).

В 2004 році Федерацією засновано науково-практичний журнал "Облік і фінанси", з метою здійснення інформаційно-консультаційної підтримки професійного розвитку. Крім цього видавництво Федерації "Облік і фінанси АПК", здійснює випуск навчально-методичних Посібників з найбільш актуальних питань професійної практики.

Для виконання своїх завдань Федерація тісно співпрацює з державними органами влади, міжнародними і вітчизняними професійними організаціями, науково-навчальними закладами.

Федерація входить до складу Громадської дорадчої ради при Комітеті Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Фахівці ФАБФ АПКУ є членами Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, Методичної ради з питань бухгалтерського обліку при Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Федерацією підписано Меморандуми та Договори про співробітництво з Мінагрополітики України, рядом громадських організацій, наукових установ і ВНЗ України та світу.

 

вгору