Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

 

ПРОФЕСІЙНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Професійна громадська організація є одним із видів об'єднання громадян.

Об'єднання громадян або кілька таких об’єднань за професійним спрямуванням – це консолідований громадський рух, який складається з окремих, взаємно не підпорядкованих, але взаємодіючих громадських організацій. Вони спрямовують зусилля та енергію громадян однієї професії на творчу діяльність і тим самим знижують соціальну напругу в суспільстві, що, безумовно, має позитивний ефект.

У демократичному суспільстві позитивний ефект досягається лише тоді, коли, по-перше, існує «критична маса» недержавних неприбуткових організацій, здатних впливати на хід професійних та суспільних процесів, і, по-друге, коли переважна більшість громадських організацій не є антагоністами у досягненні своєї мети.

Дуже часто професійні громадські організації називають «аналітичними центрами» або «мозковими центрами», які створюють основу демократичного громадянського суспільства і є вирішальним стабілізуючим фактором, гарантом демократичного шляху розвитку.

Слід зазначити, що для проведення досліджень професійні громадські організації залучають широке коло висококваліфікованих експертів, а тому їх «інтелектуальний продукт» вирізняється високим науково-практичним рівнем. Все більш широкого застосування набирає некомерційне партнерство між професійними громадськими організаціями, бізнесом, вищими навчальними закладами та державними службовцями всіх рівнів, і це є значним кроком демократичного громадського руху у втіленні провідних професійних інтересів суспільства в державні регламенти!

Сподіваємося, що у діяльності професійних українських громадських організацій, безпосередньо пов’язаних з бухгалтерським обліком та аудитом, відбуватимуться консолідуючі процеси для розвитку бухгалтерського обліку, аудиту, судово-економічної експертизи в Україні та, відповідно, державного їх регулювання, що вони таки наберуть «критичну масу» і будуть здатні реально впливати на хід професійних та суспільних процесів.

Професійні громадські організації України мають відігравати важливу роль у процесі формування цілісної і гармонійної системи цінностей – особистості, колективу, суспільства. Особливе місце відводиться об’єднанню професіоналів, об’єднанню їх інтелектуального потенціалу та творчих можливостей задля проведення моніторингу та пошуку варіантів вирішення наявних економічних та суспільних проблем.

Международная общественная организация Совет независимых бухгалтеров и аудиторов (СНБА)

Совет независимых бухгалтеров и аудиторов (СНБА) - неприбыльная организация, созданная с целью объединения усилий бухгалтеров и аудиторов для содействия реформированию и развитию бухгалтерского учета и аудита в Украине с учетом процессов Европейской интеграции, усовершенствования налогового законодательства и защите законных профессиональных, социальных и других общих интересов своих членов.

Громадська організація «Незалежна науково-дослідна експертна спілка»

Громадська організація «Незалежна науково-дослідна експертна спілка» є самоврядною професійною громадською організацією, яка об’єднує на добровільних засадах судових експертів, юристів, економістів та інших фахівців на основі спільності інтересів своїх Членів для реалізації мети та завдань.

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (ФАБФ АПКУ)

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (ФАБФ АПКУ) - всеукраїнська професійна громадська організація. Створена 11 липня 2003 року на базі науково-методичної Ради з питань обліку, звітності та аудиту в АПВ, що діяла при Міністерстві сільського господарства і продовольства України з 1992 року.

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнський бухгалтерський клуб»

Некомерційне професійне співтовариство бухгалтерів в Україні, створене у 2005 р. Це єдина організація в Україні, що об'єднує бухгалтерів, держслужбовців, юристів та аудиторів. Усі члени ВБК постійно підвищують свою кваліфікацію, прагнуть зробити своє підприємство таким, що досягає успіху, а Україну – багатою.