Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Інституціональні та фізіократичні аспекти розбудови бухгалтерської професії в аграрному секторі економіки: Монографія / В.М. Метелиця. – К.: ІАЕ, 2015 р. – 688 с.

ЗМІСТ
ВСТУП.................................................3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ.............7
1.1. Вплив нової інституціональної економічної теорії на розвиток професії бухгалтера .....7
1.2. Глобалізація світової економіки та розвиток бухгалтерської професії....29
1.3. Генезис консервативних елементів професії бухгалтера .53
1.4. Вплив розвитку облікових теоретико-методологічних положень на організацію бухгалтерської професії ..................82
Висновки до розділу 1 .....103
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ ....112
2.1. Вплив фізіократичної та неофізичної доктрин на становлення бухгалтерського обліку і професії в аграрному секторі ..............112
2.2. Теоретичні основи формування аграрного сегменту бухгалтерської професії..................133
2.3. Стандартизація галузевої методології обліку як елементу професії ........156
2.4. Наукові принципи управління бухгалтерським персоналом у школах і теоріях менеджменту ..........179
Висновки до розділу 2 .......200
РОЗДІЛ 3. РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ В ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ.......208
3.1. Міжнародні підходи до регулювання бухгалтерської професії ........208
3.2. Регуляторна конвергенція бухгалтерської професії в Європейському Союзі.......229
3.3. Англо-американська та континентальна модель регулювання професії бухгалтера .............253
3.4. Аналіз вітчизняної регуляторної моделі бухгалтерської професії як передумова розробки стратегії її розвитку в аграрному секторі.....273
Висновки до розділу 3 .......294
РОЗДІЛ 4. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ САМОРЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ..........303
4.1. Діалектичні тенденції розвитку професійного руху бухгалтерів аграрної галузі .................303
4.2. Вітчизняний досвід функціонування галузевого об’єднання аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України................323
4.3. Постійна професійна освіта у формуванні компетентності бухгалтерів аграрних формувань ..................344
4.4. Функції бухгалтера та морально-професійні норми етики у становленні інституту довіри до професії.................366
Висновки до розділу 4 ......386
РОЗДІЛ 5. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ........395
5.1. Удосконалення нормативно-професійного регулювання бухгалтерської діяльності.....................399
5.2. Становлення інституту професійних бухгалтерів аграрної галузі ....................419
5.3. Організація наукових досліджень у сфері інституціоналізації бухгалтерської професії в аграрному секторі та формування національної галузевої системи сертифікації бухгалтерів...........439
5.4. Розширення функцій і прав бухгалтерів аграрної галузі та закріплення норм професійної етики і поведінки .............461
Висновки до розділу 5 ...............482
ВИСНОВКИ

Доступ до перегляду PDF-версії видання мають лише зареєстровані користувачі
вгору