Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Легалізація кримінальних доходів та фінансування тероризму: сучасні економічні аспекти і вплив на розвиток банків: монографія / авт. кол.; за ред. проф. М.Г. Дмитренка. - К.: УБС НБУ, 2014 - 302 с.

ЗМІСТ
Вступ ................................................................................................................... 5
Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ
ДОХОДІВ І ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ............................ 11
1.1. Мікро- і макроекономічні аспекти процесів легалізації
кримінальних доходів ......................................................................12
1.2. Фінансування тероризму в контексті економічної
злочинності .........................................................................................44
1.3. Боротьба з легалізацією коштів і фінансуванням
тероризму – складова національної безпеки ..............................65
Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ БОРОТЬБИ
З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ КОШТІВ І ФІНАНСУВАННЯМ
ТЕРОРИЗМУ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ ............................. 95
2.1. Система міжнародних організацій ..............................................96
2.2. Основні міжнародні стандарти боротьби з легалізацією
коштів і фінансуванням тероризму ...........................................110
2.3. ФАТФ і боротьба з розповсюдженням зброї масового
знищення, податковими злочинами і корупцією ...................117
Розділ 3. СУЧАСНИЙ ВЕКТОР БОРОТЬБИ БАНКІВ
ІЗ ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ КОШТІВ І ФІНАНСУВАННЯМ
ТЕРОРИЗМУ ................................................................................. 145
3.1. Боротьба з легалізацією коштів і фінансуванням
тероризму в банках ........................................................................146
3.2. Ризики легалізації коштів і фінансування тероризму
та окремі сучасні тенденції діяльності банків .........................153
3.3. Роль центральних банків у запобіганні та протидії
легалізації коштів і фінансуванню тероризму ........................174
Розділ 4. ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ
І ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ У ВІТЧИЗНИХ
БАНКАХ ........................................................................................ 193
4.1. Фінансовий моніторинг і його принципи ................................194
4.2. Організація державного фінансового моніторингу
в Україні ............................................................................................198
4.3. Базові засади організації фінансового моніторингу
в банках України .............................................................................208
ВИСНОВКИ .................................................................................................... 264
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...................................................... 266
ДОДАТКИ ........................................................................................................ 275
Додаток А. Рекомендації ФАТФ ........................................................... 275
Додаток Б. Дані щодо заморожування активів публічних
діячів (2011 рік) ..................................................................299

Доступ до перегляду PDF-версії видання мають лише зареєстровані користувачі
вгору