Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Фінансування інноваційного розвитку харчової промисловості України: монографія / А. М. Поддєрьогін, А. В. Корнилюк. — К.: КНЕУ, 2014. — 196, [4] с.

З М І С Т
ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1. Сутність і завдання інноваційного розвитку підприємств . . . . . 7
1.2. Джерела фінансування розроблення та впровадження ін-
новацій на підприємствах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.3. Засади державної підтримки інноваційного розвитку під-
приємств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Розділ 2. ОЦІНЮВАННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ФІНАНСУВАННЯ ІННО-
ВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ . . . . . . 45
2.1. Аналіз та оцінювання основних показників інноваційного
розвитку харчової промисловості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.2. Використання власних фінансових ресурсів для іннова-
ційного розвитку підприємств. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.3. Залучення позикових коштів для забезпечення інновацій-
ного розвитку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.4. Іноземні інвестиції в забезпеченні інвестиційно-інновацій-
ного розвитку підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАР-
ЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.1. Визначення пріоритетних напрямів інноваційного розвит-
ку підприємств. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.2. Удосконалення державної фінансової підтримки іннова-
ційного розвитку підприємств. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
3.3. Шляхи підвищення ефективності фінансування інновацій-
ного розвитку підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
РОЗДІЛ 4. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ-
НОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО
ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
4.1. Аналіз пріоритетних напрямів інноваційної діяльності
підприємств харчової промисловості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
4.2. Використання різних форм фінансування інновацій зару-
біжними компаніями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4.3. Методи та важелі державної фінансової підтримки іннова-
ційного розвитку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
ДОДАТКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Доступ до перегляду PDF-версії видання мають лише зареєстровані користувачі
вгору