Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до метатеорії: монографія / С.Ф. Легенчук. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 336 с.

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ……………………………… 4
ПЕРЕДМОВА …………………………………………………………… 5
РОЗДІЛ 1. БУХГАЛТЕРСЬКЕ ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАННЯ:
СТРУКТУРА, НЕОБХІДНІСТЬ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ …… 7
1.1. Наука бухгалтерський облік: шляхи розвитку …...……..………...… 7
1.2. Необхідність та шляхи розвитку бухгалтерського теоретичного
знання ………………….…………………………………………..……….. 51
1.3. Загальнотеоретична структура бухгалтерського обліку ………… 65
1.4. Основи науки бухгалтерський облік …………………………… 83
1.5. Система бухгалтерських категорій ………………………………… 101
РОЗДІЛ 2. ЗМІСТОВНА МЕТАТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ ………………………………………………………………… 131
2.1. Сутність метатеорії бухгалтерського обліку ……………………… 131
2.2. Концепція парадигм Т. Куна як змістовна метатеорія
бухгалтерського обліку …………………………….……………..……..… 146
2.3. Концепція науково-дослідницьких програм І. Лакатоса як
змістовна метатеорія бухгалтерського обліку …………..……….……… 196
2.4. Розвиток змістовної метатеорії бухгалтерського обліку на основі
концепції методологічного анархізму П. Фейерабенда …………………. 213
РОЗДІЛ 3. ЗМІСТОВНА ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ ……………………………………………………………… 218
3.1. Структура бухгалтерської наукової теорії …..…….………..………. 218
3.2. Критерії демаркації між теорією, емпірикою та практикою
бухгалтерського обліку .…………………………………………...…….… 230
3.3. Місце практики у складі бухгалтерського теоретичного знання ..… 250
3.4. Вимоги до об’єктивності бухгалтерських наукових теорій …..……. 264
3.5. Підходи до побудови бухгалтерських наукових теорій ..................... 274
3.6. Класифікація бухгалтерських наукових теорій …………………… 295
ВИСНОВКИ ………………………………………………………… 323
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ………………………………… 332
ПРО АВТОРА ………………………………………………… 335

Доступ до перегляду PDF-версії видання мають лише зареєстровані користувачі
вгору