Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Податкове адміністрування в Україні в посткризовий період: ефективність та напрями модернізації – К.: ТОВ «Емкон», 2014. – 376 с.


ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1. Податкове адміністрування як об’єкт дослідження . . . . . . . . . . 10
1.2. Еволюція теоретико-методологічного забезпечення податкового адміністрування у світовій
економічній науці. . . 31
1.3. Метод та методологічні засади податкового адміністрування. . . 51
1.4. Система податкового адміністрування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАцІЇ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ . . . . . . . . . . . . .89
2.1. Організація податкового адміністрування у США та Канаді . . 90
2.2. Податкове адміністрування у розвинутих
європейських країнах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
2.3. Організація податкового адміністрування
в країнах із середнім рівнем розвитку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ . . . . . . . . . . . .149
3.1. Економічна ефективність та оподаткування:
специфіка взаємозв’язку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
3.2. Ефективність податкового адміністрування:
поняття та зміст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

3.3. Методичні засади та особливості організації податкового адміністрування в умовах
посткризового розвитку . . . . . . . . 181
3.4. Методичний підхід до комплексного оцінювання ефективності податкового адміністрування
в умовах посткризового розвитку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
РОЗДІЛ 4. АНАЛІТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ . . . . . . . . . . . .219
4.1. Прогнозно-аналітична робота контролюючих органів
з питань оподаткування та оцінювання її ефективності. . . . . 220
4.2. Результативність та ефективність роз’яснювальної роботи . . 237
4.3. Ефективність податкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
4.4. Ефективність адміністрування податкового боргу. . . . . . . . . . 285
4.5. Комплексне оцінювання ефективності податкового адміністрування в Україні . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
РОЗДІЛ 5. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ
РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323
ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 351
Список використаних джерел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

Доступ до перегляду PDF-версії видання мають лише зареєстровані користувачі
вгору