Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку [Текст]: монографія / М.В. Корягін. – Львів: ТОВ «НВП «Інтерсервіс». – 2012. – 262 с.

У монографії викладено проблеми оцінювання вартості підприємства з
використанням обліково-аналітичного інструментарію, запропоновано якісно
нову методологічну концепцію формування вартості підприємства на основі
застосування інтегрованого підходу, розвинуто процес коригування вартості
підприємства на фактори ризику з використанням експертних методів
оцінювання, розроблено методичний підхід до аналізу показників вартості
підприємства у системі прийняття економічних рішень.
Призначена для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових працівників,
викладачів та студентів вищих навчальних закладів, які досліджують
проблеми облікового забезпечення системи формування та оцінювання
вартості підприємства.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ
ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 8
1.1. Облікова інтерпретація процесу формування вартості
підприємства 8
1.2. Бухгалтерське забезпечення оцінювання вартості
підприємства 35
1.3. Методологічний розвиток бухгалтерського обліку
складових вартості підприємства 50
1.3.1 Справедлива вартість в процедурах оцінювання
активів та зобов’язань як складових вартості підприємства 50
1.3.2. Методологія облікового відображення справедливої
вартості необоротних активів 62
1.3.3. Методологічні засади бухгалтерського обліку
оборотних активів за справедливою вартістю 76
РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 91
2.1. Методи оцінки вартості підприємства та їх трансформація 91
2.2. Зміна методологічної концепції формування вартості
підприємства 96
2.2.1. Розвиток методологічних засад оцінювання
ринкової вартості підприємства 96
2.2.2. Прогнозування рівня чистого прибутку в процесі
оцінки вартості підприємства 125
РОЗДІЛ 3. ОЦІНОЧНІ ТА АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 144
3.1. Корегування вартості підприємства на фактори ризику 144
3.1.1. Теоретичні засади вимірювання ризиків визначення
вартості підприємства 144
3.1.2. Методика визначення ризику неадекватності оцінки
за балансовими та небалансовими факторами 159
3.1.3. Експертна оцінка ризиків діяльності у процесі
формування вартості підприємства 176
3.2. Розвиток аналізу показників вартості підприємства у
системі прийняття економічних рішень 191
ДОДАТКИ 209

Доступ до перегляду PDF-версії видання мають лише зареєстровані користувачі
вгору