Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепції [Текст]: монографія / М. В. Корягін. – Львів: ЛКА, 2012. – 389 с.

У монографії досліджено проблеми розвитку бухгалтерського обліку в системі управління вартістю підприємства, розкрито науково-практичні підходи до оцінки вартості підприємства як об’єкта купівлі-продажу, сформовано класифікаційний розподіл факторів генерування та руйнування вартості підприємства, розвинуто концепцію побудови методології бухгалтерського обліку в системі формування та управління вартістю підприємства з урахуванням норм національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (фінансової звітності).

Призначена для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових працівників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми бухгалтерського обліку показників вартості підприємства.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА 5
РОЗДІЛ 1. ОБЛІКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Класифікаційно-видові параметри вартості підприємства 7
1.2. Концептуальні підходи до системи управління вартістю підприємства 24
1.3. Методи оцінки вартості підприємства та їх розвиток 38
1.4. Бухгалтерський облік у процесах формування та управління вартістю
підприємства 48
РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВИМІР 75
2.1. Сучасний стан і напрями розвитку оцінки в бухгалтерському обліку 75
2.2. Теоретико-методологічні та концептуальні складові оцінки вартості підприємства в бухгалтерському обліку 86
2.3. Історична оцінка у процесах формування вартості підприємства 102
2.4. Справедлива вартість у бухгалтерському забезпеченні системи управління 114
2.5. Асиметрія облікової інформації в показниках вартості підприємства та
методи її зниження 127
РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 140
3.1. Класифікаційне дослідження факторів вартості підприємства 140
3.2. Методологічні засади оцінки балансових показників при визначенні 
вартості підприємства 157
3.3. Формування вартості підприємства за позабалансовими факторами 190
3.4. Методологія облікового відображення показників вартості підприємства 219
РОЗДІЛ 4. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ 265
4.1. Відображення інформації про вартість підприємства у фінансовій звітності 265
4.2. Формування внутрішньої звітності про вартість підприємства як інформаційної основи управління 289
4.3. Вартість підприємства у фінансовій звітності за МСФЗ 311
ДОДАТКИ

Доступ до перегляду PDF-версії видання мають лише зареєстровані користувачі
вгору