Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Кафедра економіки та стратегії підприємств Криворізького економічного інститута ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Кафедра економіки та стратегії підприємств – одна з найстаріших в Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Криворізький національний університет» з випускаючих кафедр, що здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр зі спеціальності “Економіка підприємства”.

Кафедру як структурний підрозділ інституту (раніше — філіалу) було створено у січні 1979 р. і до 1989 р. вона мала назву «кафедра економічних дисциплін», що здійснювала викладання різнопрофільних дисциплін, зокрема економіки, управління, організації, права, географії тощо. Багато нинішніх випускаючих кафедр розпочали свою історію саме з нашого структурного підрозділу шляхом виокремлення окремих блоків дисциплін. До 1993 р. підрозділ носив назву «кафедра економічного і соціального планування». Починаючи з 1993 року до 2013 підрозділ називався «кафедра економіки підприємств». Перейменування було пов’язано із централізованою зміною назви спеціальності, за якою здійснювалася фахова підготовка. Перший випуск фахівців було здійснено у 1985 р. за спеціальністю „Планування промисловості”. На сьогоднішній день кафедра носить назву «кафедра економіки та стратегії підприємств».

Підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” кафедра здійснює з вересня 2001 р. за програмою „Менеджмент підприємницької діяльності”.

Динамічний розвиток кафедри економіки та стратегії підприємств відбувається  завдяки людям, які в різні роки очолювали даний структурний підрозділ. З січня 1979 р. до вересня 1983 р. керівництво кафедрою здійснювала кандидат економічних наук, доцент Раїса Петрівна Вершиніна. З вересня 1983 р. до лютого 2002 р. на чолі кафедри був кандидат економічних наук, доцент Михайло Федорович Горошко, який одним з перших в інституті створив концепцію розвитку випускаючої кафедри, плідно працював над формуванням її наукового потенціалу.

З лютого 2002 р. до вересня 2013 р кафедру очолювала заслужений працівник КНЕУ, кандидат економічних наук, доцент Світлана Василівна Волошина.

З вересня 2013 р. кафедру очолює доктор економічних наук, доцент Гушко Сергій Володимирович.

У різні часи у розбудові підрозділу брали участь доктори наук, професори В.Л.Корінєв, В.І.Хомяков, А.А. Шершньов, А.М.Турило, Є.В.Калюга, В.М. Кучер, В.В.Кудінов, кандидати наук, доценти В.І.Пазинич, І.Д.Копайгора, В.В.Кулішов, В.Т.Коваль, С.С.Доровська, Р.Р.Крамаренко, Є.С.Васильчук, Л.О.Плоска, Г.В.Шиповський, І.Г. Єгорова, С.М.Короленко, С.П.Лобов,  Т.А.Городня, О.В.Криворучкіна, старші викладачі Л.З.Рудік, Н.Є.Мартакова  та багато інших викладачів.

Понад двадцять років до складу кафедри входив колишній директор інституту Г.С.Осадчук – професор, відмінник освіти СРСР та України, заслужений працівник КНЕУ. Він був нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, „Знак Пошани”, почесною грамотою Президії Верховної Ради України. На вшанування його пам‘яті в 2008 році за рішенням Вченої Ради КЕІ КНЕУ зусиллями колективу кафедри економіки підприємств було відкрито іменну аудиторію (ауд. 313 к.2).

Колектив кафедри зберігає пам’ять й про Н.О.Гавриш, яка 26 років віддала роботі в нашому колективі, і в останні роки очолювала навчальну лабораторію економічних досліджень кафедри.

Науково-дослідна робота кафедри ведеться за держбюджетною темою “Стратегічне управління потенціалом підприємства гірничо-металургійного комплексу Кривого Рогу у кризових ситуаціях“ (керівник – доцент С.В.Волошина), яка затверджена Вченою радою інституту від 15.04.2010 р. строком на 5 років.

У 2008 р. кафедрою виконана госпрозрахункова науково-дослідна робота на тему: «Методика розрахунку втрат підприємства в результаті погіршення якісних характеристик вхідної сировини з урахуванням впливу на наступні переділи”» (за замовленням ВАТ „АрселорМіттал Кривий Ріг”, науковий керівник – доцент С.В. Волошина).

Наукові результати виконаних кафедрою економіки та стратегії підприємств НДР постійно використовуються для підготовки наукових праць та доповідей на науково-практичні конференції різного рівня.
Зокрема, у 2009-2013 н.р. викладачами кафедри опубліковано 4 монографії, 40 навчальних посібників, 3 статті у міжнародних журналах, 52 статті у журналах України (із них 16 статей було представлено у співавторстві із студентами), 107 статей у наукових збірниках (в т.ч. зі студентами – 37),  351теза на Міжнародні і Всеукраїнські НПК (в т.ч. зі студентами -131).

Кожен викладач має певну сферу наукових інтересів, що позначається на виборі напрямку наукових досліджень і навчальних дисциплін.

Викладачі кафедри приймали активну участь у 78 конференціях, серед яких 6 інститутських, 27 Всеукраїнських та 45 Міжнародних.

На базі кафедри проведені три Всеукраїнські науково-практичні конференції (Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств), які відбулися 21-22 травня 2009 року, 24-25 травня 2011 року, 23-24 квітня 2013 року. Матеріали конференцій опубліковані в збірниках.

За період 2009-2013 рр. на кафедрі захищено 4 кандидатські дисертації (Радько В.М., Приймак Н.С., Мацюра С.І.,  Шахно А.Ю.).

Результативність наукової роботи студентів забезпечується організацією кафедрою олімпіад міждисциплінарного характеру, внутрішніми конкурсами на кращу наукову роботу, підготовкою магістрами консультаційних проектів і спеціалістами звітів з НДРС за результатами переддипломної практики тощо.

Постійно зростає кількість наукових публікацій, підготовлених викладачами спільно зі студентами 3-5 курсів спеціальності «Економіка підприємства». Так, у 2009-2013 н.р. підготовлено 53 статті та 131 теза на міжнародні і всеукраїнські НПК.

Форматами наукової роботи студентів спеціальності «Економіка підприємства» у 2011-2012 н.р. були:

  • участь у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» (ІІІ місце - студ. Федоренко І.М.) та відзнака у 2-х номінаціях студ. Дутко Т.О. і студ. Довгорук О.Ю.;
  • участь у Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів 3-х студентів із зайняттях призових місць на регіональному рівні;
  • участь  у конкурсі бізнес-планів в рамках Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та докторантів «Менеджмент підприємницької діяльності» 3- х студенток 5-го курсу Бабіч Н., Россохи Н. та Дрібниці В. (2-ге місце) та студента 4-го курсу Шевчука Ю. (номінація «Найбільш екологічний проект»);
  • організація кафедрою І туру Всеукраїнських олімпіад зі спеціальності (пе-реможці серед студ. 5-го курсу: Бабич Н., Кімакович І., Бараболя О.) та з дисц. «Інвестування» (переможці серед студ. 4-го курсу Ясиненко Д., Сушко О.);
  • участь переможця І етапу (Кімакович І.) у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності, що проходив на базі Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка (15 місце серед 160 учасників);
  • участь переможців І етапу (Ясиненко Д., Сушко О.) у ІІ етапі Всеукраїн-ської олімпіади з дисц. «Інвестування», що проходив на базі Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (19 і 26 місця серед 82 учасників; студентка Ясиненко Д. нагороджена грамотою «За ґрунтовне дослідження поставленої у творчому завданні проблеми»);
  • підготовка магістрами консультаційних проектів і спеціалістами звітів з НДРС за результатами переддипломної практики;
  • наукові публікації студентів спільно з викладачами як в рамках організованих кафедрою Всеукраїнських конференцій, так і за результатами виконаних дипломних і курсових наукових досліджень.

Додаткова інформація

  • Регион: Днепропетровская обл.
вгору