Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

«Незалежний АУДИТОР» (ISSN 2306-0050) отримав сертифікат від Index Copernicus щодо індексації видання за 2015 рік в міжнародній базі наукових видань ICI Journals Master List.

FAX-2 Scanimage 08092016150234 001

вгору