Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

ЄДНАЄМОСЬ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ!

 

Шановні колеги!
Шановні молоді вчені, що здійснюють свої наукові дослідження в межах спеціальності
 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»! 

Розбудова інформаційного суспільства на тлі глобалізаційних процесів, швидке оновлення інформаційного середовища та подальша інтеграція зусиль освітян і науковців усього світу спонукає до пошуку інноваційних методів, способів та інструментів реалізації завдань щодо формування високого рівня інтелектуального та професійного розвитку людини ХХІ сторіччя.

Однією із форм інтенсифікації наукових досліджень молодих вчених у світі вже протягом довгого часу вважаються докторські колоквіуми. Механізм докторських колоквіумів у досить короткий термін набув широкої популярності, відтак до нього почали удаватись і інші не освітні інституції.

Загалом метою докторського колоквіуму як наукового зібрання, є слухання і обговорення доповіді, що претендує на самостійне дослідження. У роботі колоквіуму беруть участь обізнані науковці – доктори наук, професори, що здійснюють свою діяльністю в межах освітніх, суспільних та інших інституцій, наукові дослідження яких добре відомі у світових наукових колах, а також молоді науковці-вчені, які вже визначились з напрямом власних наукових досліджень (мають сформовану тематику дисертаційної роботи).

Як правило, організатори докторського колоквіуму вільні у виборі мети навчання і дослідження, а також і у форматі та регламенті проведення заходу, спрямованого на надання слушних порад молодим науковцям.

З метою підвищення рівня наукових досліджень за спеціальністю 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», на реалізацію завдань Міністерства освіти і науки України до вирішення вітчизняними науковцями, Інститут обліку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР» започатковують всеукраїнський докторський колоквіум за участю провідних вчених-науковців ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Захід буде проводитись протягом 2014 року у визначені терміни відповідно до заявленого складу керівників докторських колоквіумів, їх наукових інтересів, в межах яких потенційні учасники заходу мають підготувати та представити короткі, неформальні презентації своєї роботи в ході колоквіуму.

 

Пропонуємо колегам інших ВНЗ приєднатись до проведення докторських колоквіумів та організувати їх на базі своїх вузів.

 

СКЛАД КЕРІВНИКІВ ДОКТОРСЬКОГО КОЛОКВІУМУ ТА ГРАФІК РОБОТИ СЕКЦІЙ
ЗА НАУКОВИМИ ІНТЕРЕСАМИ ДВНЗ: «КНЕУ ім. В.Гетьмана»:

 

СЕКЦІЯ «Бюджетний облік» - керівник  д.е.н., проф. Свірко С.В. (лютий 2014р.);

СЕКЦІЯ «Стратегії розвитку аналізу господарської діяльності» - керівник д.е.н., проф. Парасій-Вергуненко І.М. (березень 2014р.);

СЕКЦІЯ «Облік у банках» - керівник д.е.н., проф. Кіндрацька Л.М. (квітень 2014р.);

СЕКЦІЯ «Бухгалтерського обліку в інноваційній економіці» - керівник д.е.н., проф. Бондар М.І. (травень 2014р.);

СЕКЦІЯ «Стратегічного та оперативного обліку і контролю» - керівник д.е.н., проф. Кузьмінський Ю.А. (вересень 2014р.)

СЕКЦІЯ «Стратегії розвитку аудиту та державного фінансового контролю в Україні» - керівник д.е.н., проф. Петрик О.А. (жовтень 2014р.)

 

До участі у докторському колоквіуму запрошуються студенти, аспіранти, докторанти. УЧАСТЬ БЕЗКОШТОВНА.

 

Заявки на участь подаються до 1-го числі місяця у якому буде проведено відповідну секцію докторського колоквіуму.

У заявці необхідно зазначити: ПІБ, тему наукової доповіді, а також вказати, у якому ВНЗ ви навчаєтесь або проходите підготовку в аспірантурі чи докторантурі.

Для розгляду та підготовки програм секційних засідань докторського колоквіуму учасникам також необхідно підготувати та надіслати анотацію майбутньої доповіді обсягом не більше 1000 знаків.

 

Заявку на участь та текст анотації надсилайте на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , вказавши ТЕМУ листа: «Колоквіум КНЕУ»

  

Бажаємо успіхів у подоланні  наукових тернів!

 

вгору