Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Practical science edition «Independent AUDITOR»
Included in the List of scientific professional editions of Ukraine for Economics according to the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 654 of 31.05.2013
Publication frequency is one issue per quarter

Included to database

Кафедра обліку і аудиту Миколаївського національного аграрного університету

…Бухгалтерський облік – це мистецтво.

Бухгалтер – це професія, що вимагає наявності таланту і терпіння…

І. Штеммле

У системі української національної вищої школи підготовки фахівців з обліку і аудиту чільне місце посідає кафедра обліку і аудиту, яка є однією з випускових кафедр університету. Історія формування і науково-педагогічного зростання кафедри завдячує її очільникам: кандидату економічних наук, доценту О.І. Малишкіну, кандидату економічних наук, доценту А.С. Пшениченку, кандидату економічних наук, доценту М.І. Сорокіній, кандидату економічних наук, доценту Т.М. Крушинській, доктору економічних наук, професору В.Д. Пантелєєву. З 2003 року очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент М.В. Дубініна.

Склад кафедри обліку і аудиту є молодим, а отже завзятим, творчим, здатним науковими здобутками і кропітливою працею підкорити сьогоденний вихор розвитку і змін бухгалтерського обліку. Кафедра сьогодні – це д.е.н., професор Л.В. Гуцаленко, д.е.н., доцент Н.В. Потриваєва, к.е.н., доценти М.В. Дубініна, І.В. Ксьонжик, В.В. Кузьома, к.е.н., ст. викладач Н.В. Лагодієнко, к.е.н., асистент Ю.Ю. Чебан, ст. викладач В.В. Галкін, асистенти С.В. Сирцева, О.І. Лугова. Т.С. Пісоченко, О.А. Боднар, І.М. Лесік. Допомагають в організації навчального процесу і роботі кафедри лаборанти О.В. Агафонова, С.О. Горбач. 

Королева обліку.

А що це?

Феєрверк ідей,

Епатаж емоцій,

Досвід поколінь,

Реформатор подій,

Активність затій!

Окрім виконання на високому рівні свої професійних і кафедральних обов’язків, науково-педагогічні працівники кафедри завдяки наполегливості, професіоналізму, цілеспрямованості і організаторським здібностям приймають активну участь в університетському житті. Так, В.В. Кузьома обіймає посаду декана факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації і є помічником ректора університету, Н.В. Потриваєва – начальник науково-дослідного відділу, І.В. Ксьонжик – заступник декана обліково-фінансового факультету з наукової роботи, І.М. Лесік – заступник декана обліково-фінансового факультету з виховної роботи, Ю.Ю. Чебан – секретар науково-методичної ради університету, О.І. Лугова – секретар науково-методичної комісії обліково-фінансового факультету.

Основні події з життя і діяльності кафедри, інформація для студентів постійно знаходять своє висвітлення на персональному сайті кафедри. Здобутки кафедри обліку і аудиту є значними і багатогранними. За останні роки науково-педагогічними працівниками кафедри захищено одну докторську і три кандидатські дисертаційні роботи, видано три навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України і три монографії, надруковано більше 300 статей у фахових виданнях, взято участь у 287 конференціях різного рівня, проведено три Всеукраїнські інтернет-конференції і чотири Всеукраїнські науково-методичні семінари.

Ураховуючи вимоги сьогодення і розвиток освітянських послуг, науково-педагогічні працівники кафедри постійно удосконалюють свою професійну майстерність: кафедрою ініційовано проведення двох онлайн-лекцій як результату співпраці з провідними ВНЗ та науковцями з облікових дисциплін; О.І. Лугова викладає дисципліну «Облік за міжнародними стандартами» англійською мовою; організовано виїзні засідання Державної екзаменаційної комісії по захисту дипломних робіт в умовах виробництва (філія практики – ТОВ «Золотий Колос» (м. Миколаїв); всі члени кафедри навчаються на курсах 1С: Бухгалтерія для України та плідно співпрацюють з редакціями науково-практичного видання «Незалежний аудитор» і професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік», компанією «Баланс-Клуб», фірмою IVEPL.

Кожному бухгалтеру важливо повертатися до історії своєї справи. Саме тому кафедрою сформовано і поступово наповнюється унікальний музей бухгалтерського обліку «Бухгалтерський облік: історія завжди присутня у сучасності», у складі якого такі історичні експонати як механічна рахункова машина «Фелікс-М»; механічний калькулятор «Facit 13»; арифмометр NISA К5 (все у робочому стані); рукописні лекції 1954 року з дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку» викладача Миколаївського сільськогосподарського технікуму; підручники, первинні і зведені документи, облікові регістри і звітність; методичні матеріали з бухгалтерського обліку, які мають історію більше 70 років; плани рахунків різних країн та інші.

Словами відомого вченого Я.В. Соколова «що буде виміряним, то буде і зробленим», науково-педагогічні працівники кафедри почали впровадження у навчальний процес і максимально використовують сьогодні лабораторію «Навчальна бухгалтерія» для викладання більшості навчальних дисциплін, роботи наукових гуртків та навчання студентів, оскільки використання можливостей автоматизації обліку – це конкурентна перевага майбутніх фахівців з обліку і аудиту на ринку праці. Дві комп’ютерні аудиторії оснащені ліцензійним програмним забезпеченням 1С: Бухгалтерія (версія 8.2 для сільськогосподарських підприємств).

Кафедра обліку і аудиту з радістю та завзяттям бере участь в усіх сферах різноманітного та багатогранного університетського життя. Так, у конкурсі на найкращий слоган університету, науково-педагогічні працівники кафедри посіли призові місця і надіслали більше 30 слоганів, які втілили у собі любов, повагу та найкращі побажання рідному навчальному закладу. Кафедра бере участь у різноманітних конкурсах і проектах, що проводяться навчальним закладом, на рівні області і України. 

Найзначнішими здобутками кафедри, якими  ми найбільше пишаємося, є здобутки і перемоги наших студентів: 5 років поспіль студенти посідають призові місця у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит»; у 2013 році отримано диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт; у 2010 році 5 студентів посіли призові місця у конкурсі «Мрії молодого бухгалтера», надруковано більше 60 студентських статей у фахових виданнях,  студентські доповіді на конференціях різного рівня нараховують більше 400, на «відмінно» захищено більше 150 дипломних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» і «Магістр». І найголовніше – це посади, які обіймають наші випускники, і позитивні характеристики їхніх роботодавців!

У стародавні часи бухгалтером  був лише той, хто вмів писати, читати та чаклувати. Сьогодні ми навчаємо студентів чаклувати у світі бухгалтерського обліку з найкращим результатом – обіймати посаду бухгалтера і бути справжнім бухгалтером. А це означає

Бути

Уважним

Харизматичним

Галантним

Активним

Людяним

Талановитим

Енергійним

Розумним

Результативною, цікавою і приємною є співпраця науково-педагогічних працівників кафедри з майбутніми абітурієнтами, для чого розроблено конкурсні програми, сценарії і відкриті уроки з презентаційними матеріалами на теми «Вибір майбутньої професії», «Моя професія - бухгалтер» тощо.

Наші здобутки – це наші плани на майбутнє: професійний розвиток, подальша самоосвіта, оволодіння новітніми інформаційними навичками та іноземними мовами, співпраця з науковцями і роботодавцями.

Additional Info

  • Регион: Николаевская обл.
UP