Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Practical science edition «Independent AUDITOR»
Included in the List of scientific professional editions of Ukraine for Economics according to the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 654 of 31.05.2013
Publication frequency is one issue per quarter

Included to database
Україна/Украина/Ukraine

Україна/Украина/Ukraine (14)

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Тернопільського національного економічного університету

Метою функціонування кафедри обліку у бюджетній та соціальній сфері є підготовка фахівців за напрямом 0305 «Економіка і підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю «Облік і аудит», спеціалізації “Облік і аудит в сфері послуг” та  ”Облік, контроль та правове забезпечення в державному секторі економіки” на денній та заочній формах навчання


Кафедра управління персоналом та економіки праці Житомирського державного технологічного університету

Кафедра управління персоналом та економіки праці заснована у 2003 р. на базі факультету економіки та менеджменту Житомирського державного технологічного університету.


Кафедра обліку підприємницької діяльності Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Передісторія кафедри обліку підприємницької діяльності Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  сягає початку ХХ століття, коли завдяки наполегливості ділових відносин промисловців і підприємців, професорсько-викладацької спільноти, в умовах розвитку капіталістичних відносин в царській Росії в 1906 році в Києві були відкриті 4-річні Вищі комерційні курси.


Department of Accounting at SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Since the time of establishing the department is headed by Doctor of Economics, Professor Yurii Kuzminskyi.


Department of Accounting and Audit for Business Activities at Kryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kryvyi Rih National University”

Department of Accounting and Audit for Business Activities is a subdivision of the Kryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kryvyi Rih National University”. Today it is the oldest and most experienced center for training professionals in modern accounting and audit in the region.


Кафедра економічного аналізу обліково – економічномого факультету Одеського національного економічного університету

Кафедра економічного аналізу функціонує на обліково – економічному факультеті і готує фахівців вищої освіти за програмою бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економіки


Кафедра обліку і аудиту Луцького національного технічного університету

Кафедра обліку і аудиту Луцького НТУ є однією з базових кафедр факультету обліку та фінансів, яка стійко розвиває минулі напрацювання, досліджує сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки.


Кафедра Учета и аудита Национальная академия природоохранного и курортного строительства

Главной задачей кафедры учета и аудита является подготовка высококвалифированных специалистов по учету и аудиту для использования в различных видах экономической деятельности крымского региона и Украины


The Department of Economic Analysis. Accounting Economic Faculty. Odesa

Department of Economic Analysis functions on the Accounting Economic Faculty and prepares professionals with higher education in programs of bachelor’s and master’s degrees in economics


Кафедра обліку і аудиту Миколаївського національного аграрного університету

У системі української національної вищої школи підготовки фахівців з обліку і аудиту чільне місце посідає кафедра обліку і аудиту, яка є однією з випускових кафедр Миколаївського національного аграрного університету


Page 1 of 2